- Advertisement -
loading...

ยิ่งฟังยิ่งขนลุก!! สะพานเชื่อมไปยัง "เกาะคำชะโนด" มีจุดนี้จุดเดียว ที่ทำยังไงก็ไม่สามารถเชื่อมได้ พอรู้สาเหตุเท่านั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด็ดขาด


หากใครที่เคยเดินทางไปยัง "เกาะคำชะโนด" จังหวัดอุดรธานี คงจะต้องเคยเห็นตะแกรงเหล็ก ที่วางไว้เป็นรอยต่อระหว่างสะพานคอนกรีตเชื่อมไปยังเกาะ คนโบราณ เชื่อกันว่าเป็นเกาะลอยน้ำที่ไม่มีวันจม ปี พ.ศ.2519 เกิดน้ำท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งท้องที่อำเภอบ้านดุง แต่น้ำไม่ท่วมคำชะโนด


ชาวบ้านเชื่อกันว่าที่ น้ำไม่ท่วม เพราะพญานาครักษาไว้ เนื่องจากมีศาลบูชาพญานาค 2 ท่าน โดยนาคบริวารช่วยกันร่ายมนตร์แล้วหนุนแผ่นดิน เป็นเหตุให้สูงขึ้นจนพ้นน้ำ ต่อมา 11 ก.ย. 59 ป่าคำชะโนด กลับประสบน้ำท่วมขังระดับเสมอทางเท้า หลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน นับเป็นครั้งแรกที่พบเห็นป่าคำชะโนดเกิดน้ำท่วมเช่นนี้


สะพานคอนกรีตที่ชาวบ้านสร้างเชื่อมระหว่างผืนดินกับตัวเกาะ ก็มีเหตุให้หักกลางทุกครั้ง เชื่อมยังไงก็ไม่ติด ชาวบ้านเชื่อว่า นี่คือเขตแดนระหว่างเมืองพญานาคกับเมืองมนุษย์ จะเชื่อมติดกันไม่ได้


แต่นักวิชาการกลับมองว่า พื้นดินของคำชะโนดเกิดจากการทับถมของซากพืช ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในเกาะส่วนใหญ่ล้วนพืชไม้น้ำ ต้นไม้เหล่านี้จะมีรากแผ่ออกไปข้างๆ เพื่อพยุงลำต้นไม่ให้ล้ม การสานรวมกันของราก จึงทำให้พื้นดินยกตัวขึ้นลงตามระดับน้ำ ด้วยเหตุนี้ทำให้สะพานหักกลางทุกครั้ง เมื่อมีปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง


Google Plus
- Advertisement -