- Advertisement -
loading...

ชาวบ้านช็อก!! ใช้น้ำ-ดื่มน้ำ "เขื่อนลำตะคอง" ทุกวัน ไม่คิดไม่ฝันวันที่น้ำลดแห้งจะได้เห็นภาพนี้? แทบทำใจไม่ได้!!


ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งมีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเหลือปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียง 75 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24 ของปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร


ขณะเดียวกันได้สำรวจบริเวณสันเขื่อน ซึ่งมีอาคารระบายน้ำลงสู่สายน้ำลำตะคอง ปัจจุบันมีการระบายน้ำเฉลี่ยวันละ 3 แสนลูกบาศก์เมตร สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ อ.สีคิ้ว, อ.สูงเนิน, อ.ขามทะเลสอ และ อ.เมือง ใช้อุปโภคบริโภค และหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ พบว่าบริเวณด้านหน้าสันเขื่อนมีระดับน้ำแห้งจนเป็นชายหาด และมีปลาตายเป็นจำนวนมาก


แต่ที่น่าตกใจคือได้พบห่อผ้าขาวบรรจุเถ้าถ่านกระดูกมนุษย์ หรือห่ออัฐิ มาทิ้งไว้กลาดเกลื่อน พร้อมกับมีร่องรอยการจุดธูป จุดเทียน และมีของเซ่นไหว้ทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ชาวบ้านผู้มักง่ายนำห่อบรรจุอัฐิมาลอยอังคาร เนื่องจากมีทางลาดชันลงไปถึงชายหาด แต่ไม่มีเรือนำไปลอยกลางลำน้ำได้ จึงพากันมาทิ้งห่อบรรจุอัฐิไว้บริเวณดังกล่าว


ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพบเห็น ต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก เพราะจุดนี้อยู่ใกล้อาคารระบายน้ำ ที่จะส่งน้ำไปให้ประชาชนในหลายพื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคองใช้อุปโภคบริโภค จึงไม่เหมาะสมที่จะพากันมาลอยอังคารบริเวณนี้ และอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

ที่มา: Matichon
Google Plus
- Advertisement -