- Advertisement -
loading...

ระวังดีๆ!! 16 คำด่าต้องห้าม ด่าปุ๊ป ถูกโยนเข้าคุกปั๊บ! พรบ คอมพิวเตอร์เอาจริงแบบนี้!!


วันนี้เราได้นำข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามาฝากกัน ล่าสุด นายคู่ใจ ก็ได้ออกมาเผย คำต้องห้ามด่า ด่าไปมีหวังนอนคุกแน่ๆ

16 คำต้องห้ามตามกฎหมายไทย ถ้าเอาไปด่าคนอื่นต่อหน้าอาจติดคุกได้! ตามกฏหมาย ป.อาญามาตรา 393 ได้กล่าวว่า ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา: เฟซบุ๊กเพจ ทนายคู่ใจ
Google Plus
- Advertisement -