- Advertisement -
loading...

เคยสงสัยไหม?! ทำไมต้องต้องเป็นรถคันนี้ ในการอัญเชิญเคลื่อนพระบรมศพ?!!


รถพระที่นั่งคันนี้มีนามเรียกขานว่า "เจมส์ บอนด์" เหตุผลที่ใช้รถคันนี้เป็นรถอัญเชิญพระบรมศพ คือเป็นรถที่พระองค์ทรงโปรด ด้านในรถจะเรียบง่ายมาก แทบไม่มีอะไรเลย นอกจากวิทยุเดิม ๆ ที่ติดมากับรถ แล้วก็จะมีโต๊ะเล็ก ๆ ไว้ทรงงาน สภาพของรถจะมีนายช่างประจำตัว คอยซ่อมแซมให้ตลอดที่มา: เฟซบุ๊ก Suvinit Aum Pornnavalai
Google Plus
- Advertisement -