- Advertisement -
loading...

กรมทรัพย์สินฯ แจงแล้ว!! ทำไมเปิดเพลงจาก Youtube ในร้าน ถึงละเมิดลิขสิทธิ์?!


ล่าสุด เฟซบุ๊ก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกมาชี้แจงและตอบคำถามในประเด็นที่ว่า "ทำไมเปิดเพลงจาก YouTube ในร้านกาแฟ ถึงละเมิดลิขสิทธิ์" โดยเผยว่า การเปิดเพลงในร้านกาแฟ ร้านอาหาร ไม่ว่าจากสื่อใด ๆ เช่น ซีดี ดีวีดี Youtube ถือเป็นการ "‎เผยแพร่ต่อสาธารณชน‬" ที่ต้อง‎ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน‬ เพราะอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ส่วนฎีกาที่ศาลได้เคยพิพากษาว่า การเปิดเพลงในร้านอาหารโดยไม่มีการเก็บค่าฟังเพลงด้วย ถือว่าไม่ได้หากำไรจากการเปิดเพลง ย่อมไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ‎เป็นฎีกาเฉพาะคดีนั้น‬ ซึ่งมีรายละเอียดข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง ไม่อาจปรับใช้กับการเปิดเพลงในร้านอาหารกรณีอื่น ๆ‬ ได้เสมอไป

อย่างไรก็ตาม ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ทิ้งท้ายถึงเจ้าของลิขสิทธิ์‬ หรือบริษัทตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ด้วยว่า สังคมไทยเราส่วนใหญ่อาจยังไม่เข้าใจในประเด็นนี้ เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน จึงอยากให้ใช้วิธีเข้าไปคุย เจรจากันก่อน อย่าเพิ่งใช้วิธีจับกุมดำเนินคดี เพราะผู้ประกอบการบางรายไม่ทราบจริง ๆ ก็มี ควรใช้วิธีการอะลุ่มอล่วยก่อนดีกว่า

สำหรับข้อความทั้งหมด มีดังนี้


ที่มา: เฟซบุ๊ก กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Google Plus
- Advertisement -