- Advertisement -
loading...

เมื่อศิษย์เก่าเสนอให้ไล่นักศึกษาจากคลิปฉาว ออก นี่คือ สิ่งที่ อธิการบดี ทำ...


ยังเป็นประเด็นร้อนๆที่สะเทือนวงการศึกษาไทย สำหรับคลิปรับน้อง ‘กล้วยทับ' สุดฉาว ซึ่งอัพเดตล่าสุดประเด็นนี้ทางนักศึกษาสาวประเภทสองในคลิปได้ออกมาแถลงขอโทษถึงพฤติกรรมที่กระทำไปแบบชั่ววูบด้วยความไม่ยั้งคิด

นขณะที่ รศ.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงเรื่องนี้ว่า หลังเกิดเรืองได้มีศิษย์เก่ายื่นขอให้ไล่นักศึกษาเหล่านั้นออกไปซะ เพราะทำให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง แต่ตน ซึ่งเป็น ครูบาอาจารย์ ก็บอกกลับไปว่าเราไม่ควรตัดปัญหาด้วยวิธีนั้น เพราะเท่ากับผลักให้เด็กกลุ่มนี้เข้าไปอยู่ในที่มืด เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้บริการก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วย


เพื่อเป็นการรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนในฐานะ ครู ของ ลูกศิษย์เหล่านี้ คนหนึ่ง จะของดรับเงินประจำตำแหน่ง 1 เดือน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายนำนักศึกษาที่ปรากฏอยู่คลิปไปเข้าค่ายพัฒนาตนเอง

ซึ่งหลังการประชุมพูดคัยกัน ก็ปรากฏว่า ผศ.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผศ.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต่างเห็นด้วยถึงแนวทางนี้และของดรับเงินประจำตำแหน่ง 1 เดือน เพื่อสมทบเป็นค่ากิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ที่มา : Teenee
Google Plus
- Advertisement -