- Advertisement -
loading...

คุรุสภา เล็งลงโทษดาบสอง รอง ผอ. ตบหัวเด็ก หลังสังคมมองว่าบทลงโทษก่อนหน้านี้เบาเกินไป


          คณะกรรมการคุรุสภา จ่อลงโทษซ้ำ รองผู้อำนวยการตบศีรษะเด็กนักเรียน หนักสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลังสังคมมองว่าบทลงโทษก่อนหน้านี้เบาเกินไป

          หลังจากมีความคืบหน้ากรณี คณะกรรมการสอบวินัยสั่งลงโทษรองผู้อำนวยการตบศีรษะเด็กนักเรียนชั้น ม.5 อย่างแรง ที่หน้าเสาธง โดยการลงโทษทางวินัยหักเงิน 5% เป็นเวลา 1 เดือน แต่สังคมยังมองว่าเป็นการลงโทษที่เบาเกินไป ตามที่ได้มีรายงานไปแล้วนั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : อึ้ง!! ลงโทษ รอง ผอ. ตบหัวเด็ก หักเงิน 5% เป็นเวลา 1 เดือน เผยไม่ผิดวินัยไม่ร้ายแรง)


          ล่า สุด (3 กันยายน 2558) ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตมัธยมศึกษาเขต 31 นคราชสีมา (สพม.เขต 31) กล่าวว่า บทลงโทษดังกล่าว ถือเป็นโทษระดับกลางในความผิดที่ไม่ร้ายแรงตามบทบังคับ ซึ่งคณะกรรมการสอบวินัยเห็นว่าลงโทษตามสมควรและคิดว่าเหมาะสมแล้ว รวมทั้งความผิดดังกล่าวหน่วยบังคับบัญชาระดับเขตก็สามารถลงโทษได้เพียงเท่า นี้

          อย่าง ไรก็ตาม ทางด้านคณะกรรมการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเรียกหลักฐานผลการสอบสวนความผิดเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาบทลงโทษซ้ำ โดยเฉพาะในฐานความผิด 2 มาตรา คือ มาตรา 84 ไม่มีจรรยาบรรณความเป็นครู และมาตรา 88 ประพฤติตนไม่สุภาพต่อนักเรียน ที่สามารถผนวกรวมความผิดเข้ามาตรา 94 คือ ประพฤติชั่ว ซึ่งคุรุสภาสามารถพิจารณาบทลงโทษดาบสอง ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนไปจนถึงพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย สพม.เขต 31 จะส่งหลักฐานทั้งหมดให้คุรุสภาภายในวันนี้ (3 กันยายน)
Google Plus
- Advertisement -