- Advertisement -
loading...

ชีวิตวุ่นวายไม่จบสิ้น! เพราะเจ้ากรรมนายเวรตามทวงหนี้กรรม บรรเทาให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีนี!!


ชีวิตวุ่นวายไม่จบสิ้นเกิดเพราะ เจ้ากรรมนายเวรตามทวงหนี้กรรม บรรเทาให้ดีขึ้นได้เพียงแค่อธิษฐานเพื่อการขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

การอธิษฐานประเภทนี้จัดเป็นการเริ่มต้นในการเข้าไปขอ "อโหสิกรรม" ที่ได้ผล
อย่างหนึ่ง จากที่เราไปกระทำกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เรารู้ตัว หรือไม่รู้ตัว แต่รู่แน่ๆว่าคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาทวงหนี้กรรมจนชีวิตวุ่นวายไปหมด และอยากทำการขอโทษ ด้วยการขอขมาในเบื้องต้นได้ทำการล่วงละเมิดต่อเขา

ตัวอย่างคำอธิษฐานขอขมาเจ้ากรรมนายเวรแบบย่อ

นะโมฯ 3 จบ (แล้วต่อด้วย)

 "อิทังบุญพลัง" ผลบุญใดที่ได้บำเพ็ญแล้ว ณ.โอกาสนี้และในทุกภพชาติ ขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่ ชื่อ....................................... และเทวดาประจำตัวท่าน ที่ข้าพเจ้าได้สร้างกรรมล่วงเกินต่อท่านทั้งกาย วาจา ใจทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนา รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ขอได้โปรดโมทนาและรับบุญกุศลนี้ไปและหากท่านยินดีในบุญกุศลนี้ ขอได้โปรดอดโทษ ยกโทษและให้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งฝากแนะนำทุกท่านว่า การทำผิดหรือคาดว่ามีความผิด โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว เจตนาหรือไม่เจตนา ควรทำการขอขมาเสีย เพื่อช่วยปัดเป่าอุปสรรคที่จะขัดขวางให้แรงอธิษฐานนั้นไปไม่ถึง

จากหนังสือเรื่อง ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๔ ห้อยพระ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเป็น ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา โดย ธ.ธรรมรักษ์

ที่มา : Teenee
Google Plus
- Advertisement -