- Advertisement -
loading...

คอหวยต้องรู้! 5 สเต็ปง่ายๆ สั่งซื้อสลากฯ โคตรถูก 70.40 บ. ดัดหลังยี่ปั๊ว-ซาปั๊ว


สิ้นสุดการรอคอยนานหลายสิบปี...“ปัญหาค้าสลากเกินราคา” ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาช้านาน กำลังจะถูกปิดประตูตายเสียที หลังบอร์ดสลากฯ งัดกลยุทธ์เด็ดดัดหลังเหล่ายี่ปั๊ว ซาปั๊ว ผู้ค้ารายย่อย มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ที่กอดโควตาสลากฯ แน่นนานหลายปี งานนี้เรียกได้ว่า “ไอ้โม่ง” ต้นเหตุทำสลากเกินราคา คงนั่งกันไม่ติดเป็นแน่...

ล่าสุด (2 ก.ย.58) ที่ประชุมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (บอร์ด) มีมติให้สำนักงานสลากฯ จำหน่ายสลาก โดยกำหนดราคาคู่ละ 70.40 บาท ไม่ต้องผ่านยี่ปั๊ว-ซาปั๊ว แก่ประชาชนเพิ่มอีก 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การซื้อตรง คือ สลากฯ ที่เหลือจากการจัดสรรโควตา (74 ล้านฉบับ) แต่ละงวดมีสลากฯ เหลือประมาณ 1 ล้านฉบับ และ 2. การจองซื้อ คือ สลากฯ ที่สำนักงานสลากฯ จะพิมพ์เพิ่มตามจำนวนที่จองไว้สำหรับงวดถัดไป โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางในการชำระเงิน รวมทั้งมีบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่งสลากฯ ทั้งหมด

5 ขั้นตอนสั่งซื้อ-สั่งจองสลากฯ โดยตรงจากสำนักงานสลากฯ ในราคาคู่ละ 70.40 บาท โดยไม่ต้องผ่านยี่ปั๊ว-ซาปั๊ว 5 เสต็ปง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ค้าที่สนใจสั่งซื้อหรือสั่งจองล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

“ผู้สมัครจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารในสาขาที่ต้องการทั่วประเทศ เนื่องจากระบบนี้จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเท่านั้น” นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย กล่าว

2. ลงทะเบียน ซึ่งการลงทะเบียนสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ นำสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมบัตรประชาชน ไปลงทะเบียน ณ ที่ทำการธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาในวันเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.นี้เป็นต้นไป หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานสลากฯ มั่นใจราคาสลากฯไม่เกิน 80 บาทแน่นอน

“สำนักงานสลากฯ พร้อมที่จะเปิดกว้างให้ผู้ค้าสลากฯ ใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ในการซื้อตรง หรือจองซื้อในงวดไหนก็ได้ และมั่นใจว่า วิธีนี้ จะทำให้ราคาสลากฯ ไม่เกินคู่ละ 80 บาท อย่างแน่นอน” พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าว


3. เมื่อลงทะเบียนแล้วธนาคารกรุงไทยจะจัดทำบัตรซื้อตรง-จองซื้อล่วงหน้าและส่งให้ผ่านไปรษณีย์ไทย ส่วนการสั่งซื้อจะมีการจัดเตรียมสลากฯ ตรงกับงวดที่สั่งซื้อไว้จำนวนหนึ่ง ขณะที่ การสั่งจองล่วงหน้าจะจัดพิมพ์ตามจำนวนที่จองไว้ โดยจะจัดสรรต่อเมื่อมียอดสั่งจองครบทุก 10,000 เล่มคู่ หรือเท่ากับ 1 ล้านฉบับคู่ ตามความเหมาะสม

“กรณียอดสั่งจองไม่ครบ 10,000 เล่มคู่ จะไม่ได้รับการจัดสรร ทางธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินกลับเข้าบัญชีพร้อมคืนค่า ธรรมเนียม ภายในวันสุดท้ายของการจอง” พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าว

เตรียมปิดตำนาน “ไอโม่ง” ต้นเหตุทำสลากฯเกินราคา

4. เริ่มเปิดให้ขายสลากฯ ประเภทสั่งซื้อและสลากฯ สั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2558 โดยสามารถซื้อตรง-จองซื้อผ่านระบบของทางธนาคารทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยกว่า 1,200 สาขาทั่วประทศ ผ่านระบบตู้ ATM และระบบ NET BANK (อินเทอร์เน็ต) ซึ่งการซื้อหรือจองล่วงหน้าสลากฯ ในแต่ละงวดจะทำธุรกรรมได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งและจะทำรายการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยก่อนการซื้อและจองล่วงหน้าจะต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอชำระค่าสลากฯ และเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารกรุงไทยครั้งละ 10 บาท

“โดยสำนักงานสลากฯ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนซื้อตรงและจองซื้อสลากฯ จากสำนักงานสลากฯ ได้ทุกราย แม้ว่าจะมีโควตากับสำนักงานสลากฯ แล้วก็ตาม เช่น 5 เล่มคู่หรือ 10 เล่มคู่ ก็ซื้อตรงหรือจองซื้อเพิ่มได้ แต่เมื่อรวมแล้วจำนวนสลากฯ ที่ได้รับในแต่ละงวด ต้องไม่เกิน 50 เล่มคู่ หรือ 10,000 ฉบับ” พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (บอร์ด) กล่าว

เปิดกว้างให้ผู้ค้าสลากฯ ซื้อสลากราคา 70.40 บาทได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านยี่ปั๊ว-ซาปั๊

5. ทางไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งสลากฯ และรับสลากฯ แบบด่วนพิเศษ รับประกันเต็มมูลค่าสลากฯ โดยผู้ซื้อสลากฯ จะไปรับสลากฯ ที่ไปรษณีย์ตามที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 3 วัน (กทม. 1 วัน) นับถัดจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินค่าสลากฯ เรียบร้อยแล้ว

“ผู้จองล่วงหน้าเมื่อได้รับข้อความสั้นยืนยันการจองทางโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับสลากฯ ที่ไปรษณีย์ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าจะต้องไปรับสลากฯ ด้วยตนเอง โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือมอบอำนาจ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้กับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน” นายสมชาย นันตา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าว

“ขอเตือนคนสั่งซื้อสลากฯ ต้องประมาณตนด้วยได้สลากฯ ไปแล้วขายได้หรือเปล่า อย่าลืมสำนักงานสลากฯ ไม่เคยรับซื้อสลากคืน” ประธานคณะกรรมการสลากฯ เตือนสติ

คนสั่งซื้อสลาก ต้องประมาณตน ซื้อไปขายไม่ได้ แย่แน่นอน

ผู้ค้าสลากฯรายย่อย เฮ!

ที่มา : Thairath
Google Plus
- Advertisement -