- Advertisement -
loading...

แชร์ไปเป็นบุญ กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙


วันที่ 25 ต.ค. 2560 จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนออกพระเมรุ ในเวลา 17.30 น.วันที่ 26 ต.ค. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะมีพระราชพิธี 3 ช่วง


ช่วงที่หนึ่ง เวลา 07.00 น.อัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปตรงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถเชิญไปสู่ท้องสนามหลวง

ช่วงที่สองคือ การถวายพระเพลิงในเวลา 17.30 น.-ช่วงที่สาม เวลา 22.00 น. เป็นการถวายพระเพลิงจริง


วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 06.00 น.เป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ

วันที่ 28 ต.ค. 2560 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในเวลา 17.30 น.

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 10.30 น.อัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นพระวิมาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อนำไปเก็บไว้ในห้องพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลและเวลา 17.30 น.จะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เชิญเข้าขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐานที่วัดพระราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9
Google Plus
- Advertisement -