- Advertisement -
loading...

เกลียดแรกพบที่โรแมนติก... บันทึก ความรักนิรันดร์ ของ "พ่อ และ แม่" ที่รักของไทยทั้งชาติ


โซเชียลแชร์ บทสัมภาษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตรัสเล่าถึง
ครั้งแรกที่พบพระพักต์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ว่า เป็น เกลียดแรกพบ มากกว่า จะเป็นรักแรกพบ เพราะ ในหลวงในพระบรมโกศ ทรงเสด็จ ไปตามนัด สายร่วมกว่า 3 ชั่วโมงด้วยกัน

ที่มา: Teenee
Google Plus
- Advertisement -