- Advertisement -
loading...

ดูแล้วน้ำตาไหล...ภาพ “พ่อดุเรา” ที่ยังคงติดในใจคนไทยทั้งประเทศ!!


ภาพนี้คือภาพที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยมีรับสั่งเกี่ยวกับภาพนี้ ว่า ในหลวงทรงตำหนิที่พระองค์ทำตัวเหมือนเด็ก ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตรัสอย่างมีความสุขต่อนักข่าว ว่า "พ่อดุเรา บอกให้เราไปถ่ายที่อื่น ให้เราสำรวมและให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบๆด้วย"
คงเป็นภาพที่ยังคงติดตรึงในใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย

ที่มา: Kaijeaw
Google Plus
- Advertisement -