- Advertisement -
loading...

เผยภาพชีวิตปัจจุบัน "เด็กก้มกราบพระบาท" หากในวันนั้น เขาไม่บังอาจ คงไม่ได้เป็นข้าราชการผู้ถวายความจงรักภักดีในวันนี้


เฟซบุ๊ก Jaroensook Pone Limbanchongkit ได้มีการโพสต์ภาพเด็กคนหนึ่งซึ่งกราบพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมข้อความว่า เด็กที่กราบพระบาทในวันนั้น คือข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวันนี้ ซึ่งก็คือ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผอ.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4

ทั้งนี้นายพยุงศักดิ์ เล่าเหตุการณ์วันนั้นว่า มีโอกาสได้ไปรับเสด็จฯ กับแม่ แม่ผลักออกไปให้กราบ ก็เดินออกไปกราบพระบาทตามภาพ แต่ในวันนี้กลับคิดได้ว่า ช่างบังอาจจริง ๆ แต่ถ้าวันนั้นไม่ทำก็คงไม่มีวันนี้


ถือเป็นเรื่องที่ชื่นชมและยกย่องเป็นอย่างยิ่ง เมือในปัจจุบัน นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค เด็กก้มกราบพระบาทในครั้งนั้น ได้ทำงานเป็นข้าราชการ โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4
นาย พยุงศักดิ์ กาฬมิค ขณะปฏิบัติงานราชการที่จ.ยะลา


นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ขณะเข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา


ที่มา: เฟซบุ๊ก Jaroensook Pone Limbanchongkit, สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4
Google Plus
- Advertisement -