- Advertisement -
loading...

รวมภาพฉลองพระองค์ สุดงดงาม ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


พระสิริโฉมอันงดงามของสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าเป็นที่กล่าวขานและยกย่อง ซึ่งเบื้องหลังพระสิริโฉมอันงดงามคือ ความมุ่งมั่นตั้งพระราชหฤทัยที่ต้องการให้ชื่อประเทศไทยถูกจารึกแก่สายตาชาวโลก และเผยแผ่ให้ชาวต่างชาติรู้จักและชื่นชมผ้าไทย ฉลองพระองค์พระนางเจ้าสิริกิติ์ จึงมิใด้มีจุดประสงค์ในการสวมใส่เพื่อความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นประเทศไทยอย่างแจ่มชัดอีกด้วย ในการเยือนต่างประเทศหรือเสด็จพระราชดำเนินงานต่างๆ แต่ละครั้งพระองค์จะทรงพิถีพิถันการเลือกฉลองพระองค์มากเป็นพิเศษ ต้องดูทั้งความเหมาะสม ทั้งรูปแบบของงานและสถานที่ เพื่อเป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศ และเป็นที่ประทับใจแด่ผู้พบเห็น
เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ ในหนังสือ 100 เรื่องพระราชินีของฉัน: เคยมีคนกราบบังคมทูลถามท่านไว้ว่า ทำไมท่านโปรดการแต่งพระองค์และข้าราชบริพารให้งามในการเสด็จพระราชดำเนินต่าง ๆ ท่านมีพระกระแส ตอบว่า

"อันที่จริง ฉันเป็นคนที่แก้ไม่หาย พระท่านบอกว่ายังติดอยู่กับความสวยความงาม แต่ว่าความจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้น ชอบสวยงาม แล้วอีกประการหนึ่ง ชาวบ้านนี่นาน ๆ เขาจะเห็นเราสักทีหนึ่ง โดยมาก ชั่วชีวิตเขาก็เห็นไม่กี่ครั้ง เลยคิดว่าพยายามแต่งตัวให้ดี ให้เขาเห็น ให้เขาจำ ...

และในส่วนของชุดผ้าไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบต่างชาติที่มีชื่อเสียงอย่างนายปิแอร์ บัลแมงมาดูแลฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย ซึ่งถือเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความนิยมสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ วันนี้ วงในบิวตี้ จึงขอรวบรวม ความงดงามของฉลองพระองค์ มาให้ทุกท่านได้ชม

ที่มา: Wongnai
Google Plus
- Advertisement -