- Advertisement -
loading...

ราชวงศ์อันเป็นที่รักของชาวไทย เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น ครั้งหนึ่ง ณ ศิริราช


สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบ Pacific Inspiration Channel : PIC ได้เผยแพร่คลิปวีดีโอชื่อ "เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น – ณ โรงพยาบาลศิริราช" มาเผยแพร่ ซึ่งเป็นภาพความอบอุ่นระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เมื่อครั้งทรงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี 2537 โดย ในหลวง ได้เสด็จไปเยี่ยมและกอดกับสมเด็จย่าเหมือนทุกครั้งที่ทรงทำเป็นประจำ พร้อมกับตรัสว่าตนเองนั้นแข็งแรง และยังเข็นรถให้สมเด็จย่า ให้ข้าราชบริพารได้เข้าเฝ้าอีกด้วย


โดย Pacific Inspiration Channel ได้เขียนบรรยายว่า "การบันทึกภาพ “ครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง” ของปวงชนชาวไทย ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ.2537 ขณะประทับรักษาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ไปเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประทับรักษาพระองค์ ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช"


ที่มา: ยูทูบ Pacific Inspiration Channel : PIC
Google Plus
- Advertisement -