- Advertisement -
loading...

น้ำตาแห่งความปลาบปลื้ม เพลง ในหลวงของแผ่นดิน ที่ร้องถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟังกี่ครั้งก็น้ำตาไหล (ชมคลิป)


น้ำตาแห่งความปลาบปลื้มและปิติหลั่งใหลโดยไม่รู้ตัวเลย ช่างไพเราะจับใจและปลุกพลังอำนาจแห่งความจงรักและภักดิ์ดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยได้อย่างซาบซึ่งเหลือเกิน
ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งน้องผู้มีน้ำเสียงอันงดงามมาขับร้องเพลงนี้ได้อย่างวิเศษเช่นนี้ที่มา: Upbeat Studio
Google Plus
- Advertisement -