- Advertisement -
loading...

แชร์เก็บไว้ชื่นชม!! ก่อนที่จะไม่มีเห็น “ธนบัตร” ในรัชกาลที่ 9 ต่อไปนี้คงเป็นเพียงธนบัตรในประวัติศาสตร์


รวมธนบัตรเหรียญกษาปณ์ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้เคยออกใช้มาจนถึงปัจจุบัน ยาวนานกว่า 70 ปี หลายธนบัตรไม่ได้มีออกจำหน่ายแล้ว เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ที่หาดูได้ยากยิ่ง ควรค่าแก่การเก็บสะสมไว้ชื่นชมต่อไป เพราะต่อไปนี้คงเป็นเพียงธนบัตรในประวัติศาสตร์

รวมธนบัตรที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 9

ที่มา: เฟซบุ๊ก Mookk Smith
Google Plus
- Advertisement -