- Advertisement -
loading...

เปิดภาพจดหมาย “ในหลวง” ตอบกลับเด็กหญิงวัย 6 ขวบ สอบถามพระอาการ


สมาชิกทวิตเตอร์ @Numkhing230143 ได้ทวีตภาพถ่ายและข้อความว่า “เราเคยส่งจดหมายไปหาในหลวงตอน 2549 ตอนนั้นยังเด็กมากๆ แล้วท่านตอบกลับมา เราเพิ่งจะ 6 ขวบเอง #LongLiveTheKing #เรารักในหลวง”..

โดยคุณ @Numkhing230143 ได้ทวีตภาพจดหมายจากสำนักราชเลขาธิการในพระบรมมหาราชวัง จ่าหน้าซองผู้รับ “เด็กหญิงชลลดา พุ่มอิ่ม” ระบุข้อความ ที่ รล ๐๐๐๓๑/๑๗๙๔๒ ตามที่ขอพระราชทานขอถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตามคำกราบบังคมเชิญของคณะแพทย์ เพื่อถวายการรักษา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นั้น ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว “ทรงขอบใจ” สำนักราชเลขาธิการ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ที่มา: @Numkhing230143
Google Plus
- Advertisement -