- Advertisement -
loading...

เตรียมกำหนด 4 วันหยุดใหม่ในปีหน้า รอมติคณะรัฐมนตรี


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเผยว่าจะต้องแจ้งให้สื่อต่างชาติทราบว่ามีขั้นตอน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและนำเสนอออกไปอย่างไม่ถูกต้อง นั่นคือหนึ่งการขึ้นรับราชสมบัติซึ่งจะมาเป็นลำดับแรก โดยจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ สอง คือการถวายพระเพลิง ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกประมาณหนึ่งปีหลังจากนี้ และสามการบรมราชาภิเษกจะเกิดขึ้นหลังการถวายพระเพลิงไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งพระราชพิธีสำคัญสามอย่างที่กล่าวจะมีการทำหนังสือชี้แจงต่อทูตของประเทศต่างๆเพื่อให้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน


นอกจากนั้นเรื่องวันหยุดที่จะมีการกำหนดใหม่เผยว่าวันที่เคยเป็นวันหยุดราชการในอดีตจะเป็นต่อหรือไม่นั้นก็จะต้องรอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซึ่งการกำหนดวันหยุดใหม่ที่คาดว่ามีประมาณ 3-4 วันที่อยู่ในข่ายที่อาจเปลี่ยนแปลงต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะมีการประกาศออกมาเพราะต้องรอให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

นอกจากนั้นข้อปฏิบัติสำหรับวันที่ 5 ธันวาคมที่กำลังจะมาถึง ทาง คณะรัฐมนตรี กำหนดข้อปฏิบัติออกมาให้ประชาชนทราบ ซึ่งก็กำลังหารือกันว่าจะทำออกมาในรูปแบบใดให้มีความเหมาะสม

ที่มา: Tnews
Google Plus
- Advertisement -