- Advertisement -
loading...

อาลัยทูลกระหม่อมปู่!! ข้อความไว้อาลัยจากท่านชายทั้ง 4 พระราชนัดดาของในหลวง


(จากภาพท่านอิน ท่านอ่อง ท่านอ้วน ท่านอ้น)

คิดว่าชาวไทยที่เกิดหลังปี 2535 บางคนอาจไม่รู้จักท่านชาย กล่าวง่ายๆ คือท่านชายทั้งสี่ เป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ กับ หม่อมสุจาริณี (อดีตพระวรชายา) โดยท่านชายทั้ง 4 ได้แก่

หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล หรือ ท่านอ้วน (ประสูติ: 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522) ศึกษาด้านการบินและนิติศาสตร์

หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล หรือ ท่านอ้น (ประสูติ: 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524) ศึกษาด้านนิติศาสตร์

หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล หรือ ท่านอ่อง (ประสูติ: 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526) ศึกษาด้านแพทยศาสตร์

หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล หรือ ท่านอิน (ประสูติ: 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528) ศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์

และมีพระธิดาองค์สุดท้องอีกพระองค์ นั่นก็คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ต่อมาท่านชายทั้งสี่ได้ย้ายไปประทับอยู่ที่อเมริกาจนถึงทุกวันนี้ โดยใช้นามสกุลตระกูล วิวัชรวงศ์
ถึงแม้จะอยู่ต่างแดน แต่ท่านชายทั้งสี่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีอย่างมากค่ะ เมื่อในหลวงสวรรคต ท่านชายทั้งสี่ได้ฝากข้อความไว้อาลัย


13 ตุลาคม 2559

พวกเราสี่คนขอร่วมในความโศกเศร้าอย่างให่ญหลวงพร้อมพสกนิกรชาวไทยนับล้านคนทั่วโลก
ไม่มีคำพูดใดๆที่จะแสดงออกถึงความลึกซึ้งในใจที่บอกไม่ได้ถึงความศูนย์เสียในครั้งนี้ เราไม่ได้แค่ไว้อาลัยในการศูนย์เสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รักยิ่งของเรา
แต่เราโศกเศ้ราในการศูนย์เสียของทูลกระหม่อมปู่ของเราด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องและใส่ใจต่อพสกนิกรซึ่งเป็นที่รัก
ของพระองค์ท่านตลอดรัชสมัย ในฐานะที่เป็นหลานของพระองค์ท่านพวกเรารู้สึกถึงความรักความอบอุ่นจากพระองค์ท่านตลอดชีวิตของพวกเรา
เราทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างล้นเหลือที่พระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนชาวไทย
ขออำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศขอให้พระองค์ท่านมีความสงบสุขสบายในสวนสวรรค์ตลอดไป
เราขอกราบถวายพระพรขอให้ทูลกระหม่อมพ่อของเราเปลี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งเพียบพร้อมด้วยพระบารมีที่จะนำพสกนิกรชาวไทยไปสู่ยุคใหม่ที่มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จุฑาวัชร วัชเรศร
จักรีวัชร วัชรวีร์


14 ตุลาคม 2559

กราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จย่าผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเรา
ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุธเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต้องสูญเสียทูลกระหม่อมปู่ซึ่งเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในครั้งนี้ ข้าพระพุธเจ้าขอกราบถวายบังโคมให้ทรงมีพระราชหฤทัยที่เข็มแข็งเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยสืบไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดปกปักรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญเหล่าข้าพระพุธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยชั่วกาลนาน
ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ที่มา: เฟซบุ๊ก Vivacharawongse
Google Plus
- Advertisement -