- Advertisement -
loading...

มท.สั่งด่วน!! "ผู้ว่าฯ-นอภ." ทั่วปท. จัดเตรียมการฟังข่าวสารสำคัญ 1 ทุ่มตรง


มหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ ขอให้จัดเตรียมการเฝ้าฟังข่าวสารสำคัญ

วันที่ 13 ต.ค.59 มีรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ ขอให้จัดเตรียมการเฝ้าฟังข่าวสารสำคัญ

ด้วย มท.มีข้อราชการสำคัญที่จะชี้แจงขั้นตอนการปฎิบัติราชการต่างๆใน 19.00 น. ในวันที่ 13 ต.ค.59 เป็นต้นไป ผ่านทางการประชุม VDO conference และระบบ DOPA Channel ไปยังศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอต่างๆทั่วประเทศ

จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอจัดเตรียมข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการถ่ายทอดด้วยโดย ปมท.จะทำหน้าที่เป็นประธานในการชี้แจงตามวันเวลาข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันที่มา: Mthai
Google Plus
- Advertisement -