- Advertisement -
loading...

ด่วน! “กองสลากฯ” ชี้แจงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 พ.ย. 2559รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (29 ต.ค.59) เว็บไซต์ glo.or.th ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ออกประกาศชี้แจงถึงการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกรางวัล ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี โดยจะ “งดการถ่ายทอดสด” ผลการออกรางวัลผ่านสถานีโทรทัศน์และวิทยุไว้เป็นการชั่วคราว


ทั้งนี้การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกงวด สำนักงานฯจะทำการบันทึกเทปทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัล ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 เพื่อประกาศในเว็บไซต์สำนักงานฯ www.glo.or.th หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้นลง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของขั้นตอน กระบวนการ และผลรางวัลได้ทุกงวดตลอดเวลาา


ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
Google Plus
- Advertisement -