- Advertisement -
loading...

เด้งเจ้าท่านนทบุรีเซ่นเรือล่ม เมื่อทราบสาเหตุ บอกเลยว่าสมควร!!!


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ลงนามในคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 772/2559 ย้ายนางหทัยกาญจน์ เพ็ญกูล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการสำนักจะมอบหมายเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรือโดยสารล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดสนามไชย ที่ จ.พระนคร ศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า เรือลำดังกล่าวไม่มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด แต่นางหทัยกาญจน์ได้ลงนามต่ออายุใบอนุญาตให้กับเรือลำดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ที่กำหนดให้การขอรับหรือต่อใบอนุญาตใช้เรือโดยสารรับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับผู้โดยสารและเจ้าของเรือจะต้องยื่นเอกสารสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุที่มีผลคุ้มครองผู้โดยสารตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวด้วย พร้อมกับคำขอรับหรือต่อใบอนุญาตการใช้เรือ"นอกจากนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หรือภายในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ หากผลสอบพบว่าเข้าข่ายมีความผิด ก็จะตั้งกรรมการสอบวินัยเพื่อเอาผิดทางวินัยต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาสอบอีก 20 วัน" นายศรศักดิ์ กล่าว

สำหรับความคุ้มครองกรณีผู้โดยสารได้รับจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ ชดเชยคนละ 5 หมื่นบาท ค่ารักษาพยาบาล คนละไม่เกิน 1 หมื่นบาท เป็นต้น

ที่มา: Posttoday
Google Plus
- Advertisement -