- Advertisement -
loading...

ความจนไม่เป็นอุปสรรค!! บัณฑิตสาวชีวิตแสนรันทด ฝ่าฟันอุปสรรค จนได้ขึ้นแท่นเป็นอัยการ อายุแค่ 26!


เรื่องราวชีวิตของบัณฑิตนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ที่กลายเป็นอัยการหญิงอายุยังน้อย ในวัย 26 ปี เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ แม้ว่าชะตาชีวิตจะไม่ได้ราบรื่น ต้องพลัดพรากจากครอบครัว และฝ่าฟันอุปสรรคล่วงถึงความสำเร็จ

ร้อยตำรวจโทหญิง จิรายุ สุขนา หรือ บุ๋ม เป็นบัณฑิตนิติศาสตร์หญิง คนแรกของ ม.อุบลฯ ที่ประสบความสำเร็จในวัยอายุน้อยเพียง 26 ปี ร.ต.ท.จิรายุ เป็นคน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ฐานะที่บ้านยากจน พ่อแม่เป็นชาวน้า ซ้ำร้ายครอบครัวยังแยกทางไปคนละทิศทาง ต้องอาศัยอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านตัวเอง


หนทางกว่าจะได้ร่ำเรียนเหมือนกับใครเขา ต้องแยกมาด้วยกับความยากลำบาก แต่ก็ทำให้เธอมุ่งมั่นพยายามมากกว่าคนอื่น กระทั่งสามารถสอบเป็นนักศึกษาทุนโครงการช้างเผือก เข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ และสำเร็จการศึกษาก่อนแผนการศึกษา เพียงแค่ 3 ปีครึ่ง พร้อมรับเกียรตินิยอันดับ 1 ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 3.98

นอกจากนี้ ร.ต.ท.จิรายุ ยังสอบไล่เป็นรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ รวมทั้งสอบไล่เป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 66 ลำดับที่ 32 และผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ภายในระยะเวลา 1 ปี ในขณะที่ทำงานด้วยร.ต.ท.จิรายุ ถือคติประจำใจที่ว่า "คนเราอาจเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นได้" เจ้าตัวเปิดเผยว่า กว่าที่ตนจะได้เรียนเหมือนเพื่อน ต้องแลกมากับความยากลำบาก ต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวก่อนและหลังจากกลับจากโรงเรียน ทำงานรับจ้างทุกอย่างที่ช่วยให้มีเงินช่วยเหลือตนเอง นอกจากเงินที่แม่และพี่ชายรับจ้างก่อสร้างส่งมาให้รายเดือน

แม้ชีวิตจะลำบากเพียงใดแต่ตนก็ไม่เคยเสียใจหรือย่อท้อ ตนเอาความทุกข์ยากความลำบากเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันให้มานะ และไม่เคยโทษหรือโกรธพ่อแม่ แม้จะเกิดปัญหาต่างๆในครอบครัวมากมายเพียงใด แต่ตนจะระลึกถึงและพยายามตอบแทนพระคุณของท่านเท่าที่ความสามารถตนจะทำได้


ท่ามกลางมรสุมปัญหาชีวิติและความทุกข์ยากลำบาก ตนโชคดีที่ตนมีผู้มีเมตตาคอยอุปถัมภ์คำชูคอยช่วยเหลือ ชี้แนะ และให้คำแนะนำไปในทางที่ถูกต้อง ตนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนองค์กรและมูลนิธิต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปีแรกจนจบการศึกษา
ดังนั้นหากไม่มีพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ญาติมิตร ผู้มีเมตตา ตลอดจนคณะและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตนคงไม่มีวันนี้ ตนเชื่อเสมอว่าความกตัญญูกตเวทีนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองให้เราพ้นภัยอันตรายต่างๆ และจะเป็นเครื่องนำพาเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปที่มา: Sanook
Google Plus
- Advertisement -