- Advertisement -
loading...

คดีพลิก!! "สาวลำปาง" นั่งขอทานหาเงิน อ้างถูกพนักงานแบงค์ปลอมลายเซ็นต์ ล่าสุดกรุงไทยออกมาชี้แจงแบบนี้!?


จากกรณี เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา นส.วรณัน ณ ลำพูน อายุ 32 ปี ได้นำได้นำกระป๋องและป้ายขอความเป็นธรรมและขอรับบริจาคเงินรวม 100,000 บาท เพื่อใช้ในการต่อสู้คดีเนื่องจากจะถูกยึดบ้านเพื่อใช้หนี้ เนื่องจากถูกพนักงานธนาคารปลอมลายเซ็นต์ในการเปิดบัตรเครดิตโดยที่ตนเองไม่ทราบเรื่องมาก่อน

ล่าสุด วันที่ 26 ส.ค. ธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงกรณีสาวลำปางนั่งขอทาน เพื่อหาเงินสู้คดี หลังโดนปลอมลายเซ็น กู้จนเป็นหนี้ 80,000 บาท ตามที่มีการรายงานข่าวไป เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ว่า

ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนชี้แจงว่า นางสาววรณัน ณ ลำพูน เป็นลูกค้าสาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง เปิดบัญชีใช้บริการเงินเดือนผ่านบัญชี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ต่อมาในเดือนกันยายน 2556 ลูกค้าได้ขอสมัครทำบัตรเครดิตที่สาขาด้วยตนเอง โดย บมจ.บัตรกรุงไทยได้อนุมัติให้ทำบัตรเครดิต KTC VISA และบัตร KTC Cash Revolve ซึ่งเป็นบัตรกดเงินสด โดยมีวงเงินสินเชื่อ ซึ่งลูกค้าได้แสดงเอกสารรายได้ ตามเงื่อนไขที่ บมจ.บัตรกรุงไทยกำหนด


ภาพจากช่อง 8

ในการนี้ ลูกค้ามีการใช้บัตรเครดิต KTC VISA รูดซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งใช้บัตร KTC Cash Revolve เบิกเงินสดอย่างต่อเนื่อง ต่อมาลูกค้าผิดนัดชำระ ในส่วนของบัตร KTC Cash Revolve ซึ่งลูกค้าได้ตกลงยินยอมชำระหนี้กับ บมจ. บัตรกรุงไทย โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ทุกเดือน เป็นเวลา 11 เดือน หลังจากนั้น ลูกค้าได้ย้ายบัญชีเงินเดือนไปยังสาขาอื่นของธนาคาร ทำให้สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง ไม่สามารถหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ได้เช่นเดิม บมจ.บัตรกรุงไทย จึงได้ดำเนินคดีและยื่นฟ้องต่อศาลแขวงเชียงใหม่

เมื่อคดีถึงที่สุด ศาลได้มีคำพิพากษาให้นางสาววรณัน ชดใช้หนี้บัตรเครดิตทั้ง 2 ใบให้กับ บมจ.บัตรกรุงไทย ซึ่งนางสาววรณัน ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล แต่ได้แจ้งความกลับธนาคารในภายหลัง โดยกล่าวหาว่า ถูกพนักงานธนาคารปลอมแปลงลายเซ็นสมัครใช้บัตร KTC Cash Revolve ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการภาค 5

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ขอยืนยันว่า พนักงานได้ปฏิบัติงานตามระเบียบธนาคาร และธนาคารได้ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ
วิโรจน์ ไตรตระกูลสินธุ์
(นายวิโรจน์ ไตรตระกูลสินธุ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย
Google Plus
- Advertisement -