- Advertisement -
loading...

บัตรประชาชนเซ็นยังไงไม่ให้เป็นหนี้? ทนายแนะ 4 วิธีปิดตายป้องกันมิจฉาชีพสวมสิทธิ!!


บัตรประชาชนและสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานสำคัญที่ เราใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือแม้แต่ระหว่างบุคคลด้วยกัน ซึ่งในการทำธุรกรรมทั้งหลาย เราไม่สามารถจำได้หมดว่าทำอะไรไปบ้าง ก็แค่ขีดๆ เซ็นๆ ให้มันจบไป จุดนี้แหละที่เป็นจุดบอดทำให้วันดีคืนดีจู่ๆ ก็มีเอกสารให้เราไปชำระหนี้ เพราะมิจฉาชีพถือแอบอ้างสำเนาบัตรประชาชนของเราไปสวมสิทธิกับเรื่องเงินทอง โดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

เพจทนายเพื่อนคุณ ได้ชี้แนะไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้1. ขีดเส้นคู่ขนานจากมุมล่างซ้ายลากไปมุมบนขวาเรียกง่ายๆ ว่า “ลากเป็นเส้นทะแยงมุม”(ดังภาพ)

2. ในระหว่างเส้นคู่ขนาน ให้เขียนข้อความว่าใช้เพื่อทำการอะไร แล้วลงท้ายด้วยคำว่า …เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนเครื่องหมาย# ปิดหัวปิดท้ายข้อความ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ

3. บนเส้นคู่ขนาน(ดังภาพ)เขียนวัน เดือน ปี เพื่อยืนยันวันที่ใช้งาน

4. ใต้เส้นคู่ขนาน เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งเซ็นรับรอง โดยลายเซ็นของเราให้เซ็นทับรูปบนบัตรประชาชน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลบออกแล้วถ่ายเอกสารใหม่ของมิจฉาชีพ

เราสามารถใช้งานสำเนาบัตรประชาชนของเราด้วยวิธี การเซ็นง่ายๆ เพียง4 ขั้นตอนเเค่นี้ก็ปลอดภัยไร้กังวลแล้วครับ อ๋อ!! เกือบลืม!! ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุให้รีบไปติดต่อขอทำใหม่ภายใน 60 วันหลังจากวันหมดอายุ แต่ถ้าเพิกเฉยโดนปรับ 100 บาทครับ

ที่มา: เพจ ทนายเพื่อนคุณ
Google Plus
- Advertisement -