- Advertisement -
loading...

ทำได้จริง !! ปลูกต้นหอม 1 ไร่ ขายได้ 9 หมื่น 4 ปี ปลดหนี้ 20 ล้าน!!


ที่ไร่ลิ้มสิทธิโชค เลขที่ 6 หมู่ 2 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ต้นหอม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หอมแบ่ง (Multiply Onion) เป็นพืชผักที่มีอายุการเพาะปลูก 40 – 45 วันก็เก็บขายได้ สามารถปลูกทำรายได้ตลอดปี

สภาพดินปลูกได้ทุกประเภท ถ้าจะให้ดีเป็นดินร่วนจะดีมาก

“หอมแบ่ง” ที่ให้ผลผลิตสูง ได้แก่ พันธุ์ที่มาจากประเทศไต้หวัน เกษตรกรนิยมปลูกมากเพราะแตกกอดี
ส่วนของไทยก็มีพันธุ์ลับแลและพันธุ์อุตรดิตถ์


ขั้นตอนการเพาะปลูก

1. เลือกพันธุ์หอมแบ่ง ที่ให้ผลผลิตสูง เช่นพันธุ์ไต้หวัน เมื่อเลือกได้แล้วนำมาตัดรากเก่าและตรงหัวทิ้งจากนั้นเอาผ้าเปียกมาปิดคุมไว้ให้ชื้น ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง

2. การเตรียมดิน เนื่องจากต้นหอมหรือหอมแบ่งเป็นพืชที่มีรากตื้น การขุดไถ่พรวนดินควรลึกประมาณ 15-20 ซม. ตากดินไว้ 5-7 วัน จากนั้นก็เอาปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักชีวภาพมาคลุกเคล้ากับดิน (นี่คือการบำรุงดินใส่ปุ๋ยครั้งแรก) เสร็จแล้วก็ยกดินทำเป็นแปลงผัก กว้างประมาณ 1.5 ม.ความยาวตามต้องการแต่ต้องให้สะดวกในการรดน้ำ สุดท้ายพรวนดินย่อยแล้วเขี่ยดินให้สม่ำเสมอกัน

3. การเพาะปลูก เมื่อเตรียมดินและยกแปลงผักเสร็จแล้ว รดน้ำแปลงผักให้ชุ่ม นำหัวหอมที่เตรียมไว้มาปักลงดิน เพียงครึ่งหัว โดยปักเป็นแถวให้ห่างกัน 12-15 ซม.จนเสร็จ หัวหอมที่ใช้ประมาณ 60-80 กิโลกรัมต่อ1ไร่ แล้วนำฟางข้าวหรือ แกลบมาคลุมทับ(เพื่อดูดซับความชื้นไว้) รดน้ำให้ทั่ว อย่าลืมรดน้ำทุกวันเช้าและเย็น นะจ๊ะ

4. การบำรุงรักษา หลังปลูกมาได้ประมาณ 10-20 วัน ก็ใส่ปุ๋ยบำรุงครั้งที่สอง โดยให้ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยเคมี ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็มีสูตร 20-10-10 หรือ 20-10-20 หรือ 12-8-8 และปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ใส่บำรุงผัก อัตราส่วนการใส่ปุ๋ยจะอยู่ประมาณ 20-25 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

5. การเก็บเกี่ยวและจำหน่าย ต้นหอมสามารถเก็บและออกจำหน่ายได้ดีจะต้องมีอายุ 40-45 วันหลังการเพาะปลูก เพราะผักจะโตเต็มที่ ใบสีเขียวสด

ส่วนการจำหน่ายบางครั้งก็จะมีแม่ค้ามาเหมาสวน แต่จะได้ราคาไม่ดีเท่าที่เราใส่รถไปขายส่งที่ศูนย์จำหน่ายพืชผักตามจังหวัดต่างๆที่มี

คลิปวีดีโอ สัมภาษณ์

จากโครงการเสวนากับศิษย์เก่า สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเกษตรกรปลูกต้นหอม 1ไร่ ขายได้ 9 หมื่น มาเป็นนักการตลาด ขายต้นหอม 4 ปี ปลดหนี้ให้พ่อแม่ 20 ล้าน เมื่อ 17 สิงหาคม 2555 กับ คุณ โสภณวิชญ์ แซ่ลิ้ม ศิษย์เก่า สาขาการตลาด

Google Plus
- Advertisement -