- Advertisement -
loading...

เผยโฉม "สิบเอก" ที่สำเร็จหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม กับเบื้องหลังที่แลกด้วยความเจ็บ!!


กลุ่มคนอาสา กู้ชีพ กู้ภัย Thailand ได้โพสต์ร่วมแสดงความยินดีกับ ส.อ.อภิสิทธิ์ เย็นค่ำ ตำแหน่งหัวหน้าชุดยิง ร19 พั1น 2 ที่สำเร็จหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 43 ประจำปี 2559


พ.ท.พิสิษฐ์ ตันกำเนิด ผบ.ร.19 พัน.2 ได้มอบหมายให้ร.อ.ชัยชาญ ดีสมใจ เป็นผู้แทน ร่วมงานวันนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี 2559 และร่วมแสดงความยินดีกับ ส.อ.อภิสิทธิ์ เย็นค่ำ ตำแหน่งหัวหน้าชุดยิง ร19 พัน. 2 ที่สำเร็จหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 43 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (เกาะพระ) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี


โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.58 - 19 มิ.ย.59 มีผู้เข้ารับการฝึกฯ ทั้งสิ้นจำนวน 100 นาย (ทร. 90 นาย, ทบ. 6 นาย, ทอ.1 นาย และ ตำรวจ 3 นาย)


ผู้สำเร็จการฝึกทั้งสิ้น จำนวน 29 นาย (ทร. 26 นาย, ทบ. 2 นาย และตำรวจ 1 นาย) ซึ่งได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ตามระเบียบของกองทัพเรือต่อไป
ที่มา: เฟซบุ๊ก กลุ่มคนอาสา กู้ชีพ กู้ภัย Thailand

Google Plus
- Advertisement -