- Advertisement -
loading...

รู้ไว้ไม่เป็นเหยื่อ!! ถ้าถูกเดินมาเรี่ยไรเงิน ควรทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพ (มีคลิป)


เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงเคยถูกกลุ่มผู้อ้างตัวเป็นมูลนิธิต่างๆ มาขอเรี่ยไรเงินบริจาค ซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามูลนิธิไหนมีอยู่จริงไหม หรือถูกต้องตามกฎหมายไหม หลายท่านอาจจะคิดว่าการบริจาคคือการทำบุญอย่างหนึ่ง ถ้าเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์ แม้ว่าเราจะถูกหลอกลวง เราย่อมได้บุญ นั้นย่อมไม่ผิด

แต่ในอีกมุมหนึ่ง การบริจาคให้แก่เหล่ามิจฉาชีพ ก็กลับเป็นการสนับสนุนให้เหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้ทำการหลอกลวงผู้อื่น และอาจนำเงินที่ได้จากความบริสุทธิ์ใจของท่าน ไปสร้างความเดือดร้อนต่างๆ ให้แก่สังคม ย้อนกลับมาทำลายความตั้งใจดีของท่านอีกก็เป็นได้ ดังนั้น แม้จะด้วยใจบริสุทธิ์เราก็ควรจะมีการตรวจสอบหรือรู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะทำการบริจาคให้แก่มูลนิธิใดๆ ไว้บ้าง เพื่อจะได้มั่นใจว่าเงินบริจาคของเราได้ไปช่วยเหลือสังคมจริงๆ

วิธีการตรวจสอบบุคคลที่มาขอรับการเรี่ยไรเบื้องต้น

ขอดูใบอนุญาตเรี่ยไรครับ ใบอื่นๆ ที่เขาทำขึ้นมาเองไม่ต้องไปสนใจ ขอดูใบ ร.3 และ ร.4 เท่านั้น

พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร กำหนดให้ผู้ทำการเรี่ยไรมีหน้าที่จะต้องแสดงใบอนุญาตทำการเรี่ยไรต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลผู้ประสงค์จะเข้าส่วนในการตรวจดู เมื่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลนั้นเรียกร้อง

*ใบ ร.3 เป็นใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร โดยหัวหน้าหน่วยหรือประธานมูลนิธิเป็นคนขอ ในใบจะระบุว่าเรี่ยไรเพื่อวัตถุประสงค์ใด จำนวนเงินที่จะเรี่ยไร วิธีทำ การเรี่ยไร วันเวลาที่อนุญาตให้ทำการเรี่ยไรและวันหมดอายุ เป็นต้น*ใบ ร.4 เป็นใบอนุญาตให้ทำการเรี่ยไร จะระบุรายละเอียดที่อนุญาตให้ทำการเรี่ยไร ถ้าเป็นการเรี่ยไรโดยแต่งตั้งตัวแทนเพื่อทำการเรี่ยไร คนที่มาทำการเรี่ยไรแทนจะต้องมีรายชื่อในใบอนุญาตเท่านั้น ใบอนุญาตทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้นห้ามใช้สำเนาหรือถ่ายเอกสารสีใบอนุญาตมีลักษณะเป็นกระดาษผิวมัน สีขาว ขนาดเท่ากระดาษ A4 มีตราครุฑสีทองลักษณะเป็นตัวนูนอยู่ที่หัวกระดาษ สังเกตุรอยตรงยางสีแดงของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรบนรูปถ่ายของผู้ได้รับอนุญาตกับแผ่นกระดาษใบอนุญาตว่าเป็นการประทับในครั้งเดียวกันหรือไม่ เพราะเคยเจอว่าเอารูปภาพใหม่มาติดทีหลัง รอยตรายางจะไม่ตรงตำแหน่งกัน

เน้นย้ำว่าให้ใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้นเพื่อแสดงขณะทำการเรี่ยไร ห้ามใช้สำเนา แสดงว่าเมื่อมูลนิธิหนึ่งขออนุญาตก็จะมีใบอนุญาตเพียงชุดเดียว แต่ทำไมมูลนิธิเดียวมันทำเอกสารแจกกันแล้วแบ่งสายกันออกเรี่ยไรแทบทุกจังหวัด แบบนี้ถ้าแสดงใบอนุญาตโดยตั้งใจใช้สำเนาแสดงขณะทำการเรี่ยไร ก็ต้องเข้าข่ายข้อหาปลอมแปลงเอกสารของทางราชการหรือเปล่า ทีนี้แหละจะได้มีลุ้น


ที่มา: เฟซบุ๊ก ร่วมกตัญญูพุเตย ศราวุธ โชติวรรณ
Google Plus
- Advertisement -