- Advertisement -
loading...

เตือนภัย!! "พวงกุญแจปืน" อาวุธปืนแบบใหม่ของเหล่าโจรกรุง!


แชร์ว่อนเน็ตตอนนี้ เตือนภัย"พวงกุญแจปืน"อาวุธปืนแบบใหม่ โดยระบุว่า #มันไม่ใช่แค่พวงกุญแจ อาวุธชนิดใหม่!! ที่คนร้ายใช่ในการชิงทรัพย์ ยากต่อการมองเห็นของตำรวจ และประชาชนทั่ว ไปเรียกว่า "พวงกุญแจปืน"เริ่มนิยมในเขตนครบาล สามารถผลิตได้เอง คุณสมบัติสามารถเปลี่ยนลูกปืนได้ไวอำนาจการยิงมากกว่าปืนปากกา"

ที่มา: เฟซบุ๊ก ติดตาม จราจร หัวโปก
Google Plus
- Advertisement -