- Advertisement -
loading...

รู้ไว้นะ!! "แก้ผ้า‬ ไม่ปิดม่าน" ถึงเป็นบ้านตัวเองก็ผิดตามกฏหมาย!!


"บ้านของเราจะทำอะไรก็ได้ " คิดแบบนี้ก็ถูกต้องแต่ยังถูกไม่หมดนะ ถ้าจะพูดถึงการแก้ผ้าแล้วเดินโตงเตงโดยไม่ปิดผ้าม่าน ตามกฎหมายถือได้ว่าเป็นการกระทำอันควรขายหน้าต่อธารกำนัลนะ!!

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 388 ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบ
สำหรับเรื่องนี้บางท่านอาจเข้าใจผิด!!ว่าต้องแก้ผ้าในที่สาธารณะเท่านั้นถึงจะจับได้ ถ้าเค้าแก้ที่บ้านก็จะไปจับเค้าได้อย่างไร (เข้าใจแบบนี้ผิด!!ครับ) ในเรื่องนี้ได้มีฎีกา 4836/2547 ได้ให้ความหมายของขอบเขต"ธารกำนัล"ว่าไม่ได้หมายความเพียงการกระทำให้ผู้อื่นเห็นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทำในลักษณะที่เปิดเผยแม้จะยังไม่มีผู้อื่นเห็นก็เป็นธารกำนัลแล้ว เช่น แก้ผ้าในบ้านแต่เปิดม่านโล่งโจ่ง ก็เป็นแล้ว

ดังนั้น จะแก้ที่ไหนก็ผิดถ้าโจ่งแจ้ง!!และไม่ใช่วิสัยที่วิญญูชนคนทั่วๆไปอย่างเราๆท่านๆพึงกระทำ

ความผิดตามมาตรา 388 นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับได้ทันที!!เพราะไม่ใช่ความผิดที่ยอมความได้

เทียบเคียงความหมาย "ธารกำนัล" จากฎีกาครับ

ฎีกา 4836/2547
คำว่า "อนาจาร" มีความหมายว่าเป็นการกระทำต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศซึ่งมิได้หมายความเฉพาะการประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แต่รวมถึงการกระทำให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วย การที่จำเลยกอดเอวโจทก์ร่วม จับมือและดึงแขนโจทก์ร่วมเช่นนั้นจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่โจทก์ร่วมโดยใช้กำลังประทุษร้าย เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 278 แม้บางตอนจำเลยจะได้กระทำขณะอยู่ในรถยนต์กระบะแต่การที่จำเลยจับมือและดึงแขนโจทก์ร่วมให้เข้าไปในห้องพักของโรงแรมขณะอยู่ต่อหน้าพนักงานโรงแรมเช่นนั้นเป็นการกระทำโดยเปิดเผยในที่ซึ่งอาจมีคนเห็นได้ แม้ไม่มีผู้ใดเห็นในขณะกระทำนั้นก็เป็นธารกำนัลแล้ว เพราะการกระทำต่อหน้าธารกำนัลมิได้หมายความเฉพาะแต่กระทำโดยประการที่ให้บุคคลอื่นได้เห็นโดยแท้จริงเท่านั้น เพียงแต่กระทำในลักษณะที่เปิดเผยให้บุคคลอื่นสามารถเห็นได้ก็เป็นต่อหน้าธารกำนัลแล้ว

ที่มา: เฟซบุ๊ก ทนายเพื่อนคุณ
Google Plus
- Advertisement -