- Advertisement -
loading...

ศึกมรดกโลก!! ชาวเน็ตเขมรประกาศก้อง "โขน" เป็นของกัมพูชา! ไทย อย่ามโน!


กลายเป็นประเด็นอ่อนไหวที่กำลังถกกันหนักหน่วงในโลกโซเชียลอยู่ในตอนนี้ สำหรับกรณีที่ในโลกโซเชียลของกัมพูชาได้มีการลุกฮือ!ขึ้นมารณรงค์และแชร์ภาพข้อความที่ระบุว่าการแสดงโขนไม่ใช่ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยแต่เป็นของประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว โดยหลังจากภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมให้ความเห็นว่า ศิลปะการแสดงโขนนั้นถือเป็นมรดกที่ตกทอดกันมานานเป็นภูมิปัญญาของชนชาติเมื่อก่อนไม่ได้มีการแบ่งแยกอาณาเขตประเทศที่ชัดเจน

ซึ่งวัฒนธรรมแถบภูมิภาคนี้ก็คล้าย ๆ กัน แต่ไทยพัฒนาจนสวยงาม อ่อนช้อย และมี่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แต่ตอนนี้กลับจะบอกว่าเป็นของกัมพูชา มันใช่เหรอ ?
ประเด็นนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงเป็นวงกว้าง จนเมื่อวานที่ผ่านมา ทาง BBC THAI ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์จากนายอัครพงษ์ ค่ำคูณ นักวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์
ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นอ่อนไหวนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า

"กรณีที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอให้มีการขึ้นทะเบียน "โขน" ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขณะเดียวกันมีการแสดงความเห็นทางโซเชียลมีเดียของกัมพูชาในเชิงคัดค้าน ว่า ถือเป็นการแสดงความไม่มีวุฒิภาวะของทั้งสองชาติ เพราะทั้งไทยและกัมพูชาล้วนรับเอาอิทธิพลดังกล่าวมาจากอินเดียและนำมาประยุกต์ให้เป็นการแสดงของตัวเองทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรเปิดใจกว้างและยอมรับว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดสืบต่อกันได้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และตายได้เช่นกัน

นายอัครพงษ์ เสนอให้ทั้งไทยและกัมพูชาแยกกันจดทะเบียน "โขน" ตามแบบฉบับของแต่ละชาติ โดยไม่ต้องถกเถียงว่าชาติใดเป็นต้นตำรับ เพราะการถกเถียงกันแสดงให้เห็นถึงการ "ไม่บรรลุวุฒิภาวะ" ในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางวัฒนธรรม และการกล่าวหาว่าชาติอื่นแย่งวัฒนธรรมชาติตนไปนั้นถือว่าไม่ได้รักชาติอย่างถูกวิธี

"ผมหมายถึงทั้งไทยและกัมพูชา เราต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องการสร้างชาติ คนที่ออกมาตื่นเต้นหรือกล่าวหาคนอื่นว่าแย่งวัฒนธรรมของชาติตนเองไป ไม่ใช่คนที่รักชาติอย่างถูกวิธี คือคนที่ใช้ความเป็นชาติเพื่อไปทำลายชาติอื่น ไม่ใช่คนไทยแท้ไม่ใช่คนกัมพูชาแท้ เป็นเรื่องของคนใจแคบ เห็นชาติตัวเองดีกว่าคนอื่น เป็นการยกตนข่มท่าน"


ทั้งนี้ นายอัครพงษ์เห็นว่าไทยยังควรจะจดทะเบียน "โขน" เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อยู่ต่อไป ซึ่งถือเป็นของความรักชาติที่มาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ การจดทะเบียนจะช่วยแสดงให้เห็นถึงการมีวัฒนธรรมที่ดีของไทย และหาทางส่งเสริมคุณค่า นายอัครพงษ์เห็นว่าไทยควรวางเฉยต่อท่าทีของกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเอาวัฒนธรรมร่วมไปหลายอย่างไปจดทะเบียน อาทิ หนังใหญ่ และการแสดงโขนในแบบของกัมพูชาที่เรียกว่าละโคนพระกรุณา เป็นต้น เพราะการตอบโต้ไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์"

ที่มา: Teenee
Google Plus
- Advertisement -