- Advertisement -
loading...

ตามหาด่วน!! "สมบัติอันประเมินค่ามิได้" ได้หายไปจากองค์พระธาตุพนม ใครเอาไปต้องสาปแช่งอย่างหนัก!!


วันที่ 13 มิ.ย. 2559 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Morakot Saikrajang ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก ศิษย์ปู่ภูพาน กล่าวถึงสมบัติล้ำค่าซึ่งประเมินค่ามิได้สิ่งหนึ่งได้หายไปจากองค์พระธาตุพนม พร้อมวอนขอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้คิดคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่งของมีค่าต่างๆ ในองค์พระธาตุพนม และภาวนาขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมช่วยดลจิตดลใจ ให้ผู้ที่นำไปเอากลับมาคืน โดยข้อความทั้งหมด ระบุดังนี้

"ประกาศ เนื่องจากขณะนี้ พานทองคำลงยา ทองคำน้ำหนัก 42 บาท ได้หายไปจากองค์พระธาตุพนม พานทองคำลงยาใบนี้มีค่าทางประวัติศาตร์ของชาวสกลนคร ได้เคยนำขึ้นทำพิธีต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ของราชวงศ์ไทย ที่พระตำหนักภูพานฯ ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติของชาวสกลนครที่มีโอกาสได้ต้อนรับประมุขของประเทศอังกฤษ เป็นเจ้าภาพร่วมกับราชวงศ์ไทย ต้อนรับโดยจัดทำพานบายศรีผูกข้อต่อแขนแบบประเพณีวัฒนธรรมของสกลนคร โดยความร่วมมือจากศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านหทัยภูพานสกลนคร ซึ่งมีหลวงปู่ภูพานเป็นประธานศูนย์ฯ
หลวงปูภูพานเห็นความสำคัญ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพานทองคำลงยา จึงได้หาที่เหมาะสมที่จะเก็บบรรจุให้พานอยู่คู่บ้านคู่เมือง จึงได้นำพาคณะ"ศิษย์ปู่ภูพาน"นำพานไปเก็บไว้บนชั้นที่สามในองค์พระธาตุพนม ซึ่งท่านก็ไปกราบนมัสการในองค์พระธาตุพนมอยู่ทุกระยะตลอดมามิได้ขาด จวบจนเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านก็ได้ไปกราบนมัสการในองค์พระธาตุอีก แต่ครั้งนี้ไม่ปรากฏเห็นพานทองคำ จึงได้สอบถาม ติดตามหา จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบเจอ


จึงขอวอนผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้คิดคำนึงถึงความปลอดภัยของมีค่าต่างๆในองค์พระธาตุพนม เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขและป้องกันอย่างไรต่อไป องค์พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทุกหมู่เหล่า ใครๆ ก็อยากมีสักครั้งในชีวิต นำของมีค่าต่างๆ ไปถวายองค์พระธาตุฯ แต่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น ทางคณะกรรมการวัดจะแก้ไขอย่างไรต่อไป เราได้แต่รอฟังข่าว และภาวนาขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมช่วยดลจิตดลใจ ให้ผู้ที่นำไปเอากลับมาคืน สาธุสาธุสาธุ"

ที่มา: เฟซบุ๊ก Morakot Saikrajang‎
Google Plus
- Advertisement -