- Advertisement -
loading...

ฮาลั่น!! เมื่อมีคนถอดแว่นแล้ววางไว้บนพื้นในพิพิธภัณฑ์ แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น!!


งานนี้ไม่ต้องอธิบายมาก ดูภาพแล้วจะเข้าใจ เมื่อมีคนถอดแว่นหรือลืมหรือหล่นอะไรไม่ทราบแล้ววางไว้บนพื้นในพิพิธภัณฑ์ คนที่เข้าชมก็คิดว่ามันเป็นผลงานศิลปะ ก็ต่างพากันสะดุดและพากันหยุดชมและถ่ายภาพเจ้าแว่นตัวนั้น... ‪#ฮิปสเตอร์อยู่รอบตัวจริง ยอม ชมภาพที่มา: เฟซบุ๊ก 9GAG
Google Plus
- Advertisement -