- Advertisement -
loading...

ช็อกวงการ!! "ต๊อด ปิติ" สามีนุ่น วรนุช กรรมการผู้จัดการสิงห์ ล่าสุดโดนสั่งปลด..!?


รายงานข่าวจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ว่า นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ ได้เผยแพร่เอกสารเป็นการภายใน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีคำสั่งให้นายพลิศร์ ภิรมย์ภักดี พ้นจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายปิติ ภิรมย์ภักดี พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนายคมสัน แสงทอง ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบงานด้านการขาย

รายงานข่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ทางบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่ได้แจ้งมายังกรมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในบริษัทจะต้องแจ้งมายังกรมฯภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผล

Google Plus
- Advertisement -