- Advertisement -
loading...

ต้องอย่างงี้สิ!! สายการบินดังขอโทษผู้โดยสารกระเป๋าพังเละเทะ โน๊ตบุ๊ตหักงอ หลังผู้โดยสารสาวโพสต์กระทู้จวกยับ!!


หลังจากที่ผู้โดยสารสาวโพสต์กระทู้ในพันทิปเรื่อง "สายการบินยิ้มยิ้ม กระเป๋าพังเละเทะ ยิ้มไม่ออกแล้วค่ะ" ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค. ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ได้ชี้แจงว่า รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกราบขออภัยอย่างสูงในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระของผู้โดยสาร ถึงแม้ความผิดพลาดจะเกิดจากผู้ให้บริการลากจูงกระเป๋าในลานจอด แต่สายการบินฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยินดีรับผิดชอบอย่างเต็มที่

ในเบื้องต้นทางสายการบินฯ ได้มีการชดเชยกระเป๋าใบใหม่ให้แก่ผู้โดยสารแล้ว พร้อมทั้งยืนยันที่จะดูแลความเสียหายของลูกค้าตามมาตรฐานของสายการบินชั้นนำในอุตสาหกรรมการบิน ทั้งในรูปแบบการซ่อมแซมความเสียหาย หรือชำระค่าเสียหายสัมภาระตามการตกลงร่วมกัน


อย่างไรก็นตาม สายการบินไทยสมายล์ ได้นัดพบและพูดคุยกับผู้โดยสารเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ขอหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของสัมภาระที่สูญหาย และสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาชดเชยความเสียหายอื่นๆเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สายการบินฯ จะรีบสรุปผลของการพิจารณาการชดเชยความเสียหายอีกครั้ง และจะแจ้งผลให้ลูกค้าทราบในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตามที่ได้แจ้งลูกค้าไปก่อนหน้า สายการบินไทยสมายล์ ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของเราต่อไป

ที่มา: Khaosod
Google Plus
- Advertisement -