- Advertisement -
loading...

ภาพถ่ายสุดสะเทือนใจของ “สงคราม” เรื่องจริงที่แสนโหดร้าย!!


คำว่า "สงคราม" ซึ่งก็มีแต่ความสูญเสีย แต่มนุษย์กับสงครามถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมานานหลายพันปี และดูเหมือนมนุษย์จะไม่เคยเรียนรู้เลยว่า ทุกครั้งที่มีสงคราม แม้จะได้รับบางอย่างกลับมา แต่สิ่งที่สูญเสียไปก็ใหญ่หลวงไม่แพ้กันที่มา: Teenee
Google Plus
- Advertisement -