- Advertisement -
loading...

ไม่รอดแน่!! อัยการสั่งฟ้อง “เสี่ยเบนซ์” ซิ่งชนฟอร์ด ด้วย 8 ข้อหาหนักขนาดนี้!!


จากกรณี นายเจนภพ วีรพร ขับรถยนต์เบนซ์พุ่งชนท้ายรถยนต์ฟอร์ด บนถนนพหลโยธินขาออก ทำให้เกิดเพลิงไหม้รถ ส่งผลให้นายกฤษณะ ถาวร และ น.ส.ธันฐภัทร์ ฮ้อแสงชัย ทั้งคู่เป็นนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เสียชีวิตนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ค. 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายยงยุทธ เกียรติศักด์โสภณ อธิบดีอัยการภาค1 นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายกฤษดา โรจนสุวรรณ อัยการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ได้แถลงข่าวความคืบหน้าของคดีดังกล่าว


พนักงานอัยการได้พิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อคดีทั้งหมดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นและสรุปสำนวน รวมทั้งสิ้น 8 ข้อหา ประกอบด้วย

1. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย

2. ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

3. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

4. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของบุคคลอื่น

5. ขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

6. เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

7. เป็นผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ทว พนักงานสอบสวนสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ฝ่าฝืนของพนักงานสอบสวนไม่ยอมให้ทดสอบ

8. ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร


โดยในวันนี้จะนำสำนวนส่งฟ้องที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทันที ส่วนตัวของ นายเจนภพ อยู่ระหว่างการฝากขังของศาล จึงไม่ต้องมีการนำตัว นายเจนภพ มาแสดงต่อศาลด้วย

ที่มา: Manager
Google Plus
- Advertisement -