- Advertisement -
loading...

25 อันดับ สุนัขดุที่สุดในโลก ควรอยู่ห่างไว้ถ้าไม่อยากเจ็บตัว


ชมภาพสุนัข 25 อันดับ สายพันธุ์สุนัข ที่ดุที่สุดในโลก ที่เว็บไซต์ list25 ได้ทำการรวบรวมข้อมูล และจัดอันดับสุนัขดุตามความมากน้อยของจำนวนเหยื่อที่โดนกัดจนถึงแก่ความตาย บางตัวแม้ว่าดูขี้เล่น แต่ถ้ากัดจริง ๆ ก็ถึงตายเลย ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมและการเลี้ยงดูของเจ้าของ หนึ่งในนั้นจะเป็นสุนัขที่อยู่ใกล้ตัวคุณบ้างหรือไม่ก็ตามไปดูกันเลย

อันดับ 1 Caucasian Ovcharka
อันดับ 2 Pitbullอันดับ 3 German Shepherd
อันดับ 4 Rottweiler
อันดับ 5 Alaskan Malamutes
อันดับ 6 Huskies
อันดับ 7 Doberman Pinschers


อันดับ 8 Chow Chow
อันดับ 9 Wolf Hybrid
อันดับ 10 Boxer
อันดับ 11 Akita Inu
อันดับ 12 Perro de Presa Canario
อันดับ 13 Fila Brasileiro

อันดับ 14 Great Dane
อันดับ 15 American Bulldog
อันดับ 16 Saint Bernard
อันดับ 17 Basenji
อันดับ 18 Gull Dong


อันดับ 19 Boer Boel
อันดับ 20 Dogo Argentino
อันดับ 21 Rhodesian Ridgeback
อันดับ 22 Bull Terrier
อันดับ 23 Cane Corso
อันดับ 24 American Bandogge
อันดับ 25 Tosa Inuที่มา: list25
Google Plus
- Advertisement -