- Advertisement -
loading...

เหลือเชื่อ!! เมื่อเขานำ "กิ่งกุหลาบ" ปักลงใน "หัวมันฝรั่ง" ก่อนนำไปปลูก หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ผลลัพธ์ที่ได้เกินคาดจริงๆ!!


นี่คือขั้นตอนการเพาะชำและปลูกดอกกุหลาบที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมันทั้งง่ายและน่าเหลือเชื่อแบบสุดๆ โดยชายคนหนึ่งเขาได้วางแผนปลูกดอกกุหลาบไว้ในสวนหลังบ้าน ด้วยการขุดดินลึก 6 - 12 นิ้ว จากนั้นก็นำทรายใส่ไปในหลุมนิดหน่อย


จากนั้นก็ตัดกิ่งกุหลาบจากต้น


และนำเอาใบออกจากกิ่ง


และนี่คือเคล็ดลับสำคัญมาก โดยการนำกิ่งที่เตรียมไว้มาปักลงใน "หัวมันฝรั่ง"


โดยมันฝรั่งจะทำหน้าที่ให้อาหารและน้ำทำให้ต้นกุหลาบเติบโตได้ดี จากนั้นก็นำลงไปวางไว้นหลุมที่ขุด ห่างกันต้นละ 6 นิ้ว


แล้วนำดินกลบหลุมให้เรียบร้อย


และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้หลังจากไม่กี่สัปดาห์ผ่านไป....


ที่มา: Clipmass
Google Plus
- Advertisement -