- Advertisement -
loading...

ใครที่นอนกัดฟันอ่านด่วน! สาเหตุและวิธีการรักษาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน


สาเหตุของการนอนกัดฟัน (Sleep Bruxism) พร้อมวิธีการักษา

การนอนกัดฟัน (Sleep Bruxism) มีสาเหตุมาจาก

1. สภาพฟัน...เกิดจากการสบฟันไม่ดี วัสดุอุดฟันไม่พอดี การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ ฟันซ้อนเก การใส่ฟันที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ฟันบางซี่สูงกว่าปกติ และสะดุดเวลาบดเคี้ยวอาหาร หรือคนไข้ที่สูญเสียฟันแท้ แล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมทดแทน ทำให้การสบฟันเปลี่ยนไป และกระตุ้นให้ร่างกายพยายามปรับความไม่สม่ำเสมอนั้นลง โดยการกัดขบส่วนที่ไม่เสมอนั้น ทำให้ช่วงเวลานอนมีการกัดเน้นฟันตลอดเวลา

2. สภาพจิตใจ...ความเร่งรีบในการทำงานหรือการเรียน ทำให้หลายคนเครียด จนทำให้นอนกัดฟันในเวลานอนได้


**ผลเสีย**

การนอนกัดฟัน ทำให้รู้สึกเจ็บปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกร หรือรู้สึกเจ็บปวดเวลาบดเคี้ยวอาหาร ฟันสึก ในบางคนอาจจะมีอาการฟันสึกถึงชั้นเนื้อฟัน ทำให้เห็นเนื้อฟันสีเหลืองเข้ม และเสียวฟันเวลาดื่มน้ำร้อน น้ำเย็น หรือของหวานได้ จะทำให้ฟันสึกกร่อนลงไปเรื่อยๆ ในรายที่เป็นมาก ฟันจะสึกถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เสียวฟันปวดฟันจนต้องรักษารากฟัน หรือครอบฟันไปในที่สุด

**การรักษา**

1. ผู้ป่วยควรลดความเครียดหรือความกังวลด้วยการทำจิตใจให้สบาย โดยการนั่งสมาธิ หรือเล่นกีฬา เพื่อให้นอนสบายและหลับสนิท

2. ใส่เฝือกฟัน ที่เป็นอะคริลิคใส แข็ง ใส่ในฟันบน หรือฟันล่าง โดยใส่เฉพาะเวลานอนตอนกลางคืนเท่านั้น และอาจปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อการกรอปรับลักษณะสบฟัน หรือจัดฟัน ให้อยู่ในสภาวะปกติ หรืออาจถอนฟันซี่ที่ไม่มีคู่สบ เพื่อป้องกันการเกิดโรคนี้ วิธีนี้ผู้ป่วยต้องไปพบทันตแพทย์ด้วยตนเอง เพื่อพิมพ์แบบฟันในการทำเฝือกฟันเฉพาะบุคคล

3. รับประทานหรือฉีดยา เพื่อลดการทำงานหรือให้กล้ามเนื้อคลายตัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้ยาเพื่อลดอาการข้างเคียงของโรค
ที่มา: เฟซบุ๊ก Maeban
Google Plus
- Advertisement -