- Advertisement -
loading...

เรื่องของห้องน้ำสำหรับ ‘คนข้ามเพศ’ ในสหรัฐฯ


กลุ่มคนข้ามเพศ (transgender) ซึ่งหมายถึงผู้ที่นิยามตนเองเป็นเพศอื่นนอกเหนือจากเพศกำเนิดของตนมีปัญหาในชีวิตประจำวันเรื่องห้องน้ำที่แบ่งแยกแค่สองเพศ แต่ที่นิวยอร์กกำลังกำหนดให้ห้องน้ำเดี่ยวทุกห้องกลายเป็นห้องน้ำที่ไม่แบ่งแยกเพศ ขณะที่บางรัฐอย่างรัฐเวอร์จิเนียกลับมีกฎหมายใหม่ที่ล้าหลังและกีดกันความหลากหลาย

เรื่องของห้องน้ำกับผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศสหรัฐฯ ตั้งแต่ช่วงปลายปีถึงต้นปีที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวต่างกันระหว่างรัฐนิวยอร์กกับรัฐเวอร์จิเนีย โดยในขณะที่ทางการของเมืองนิวยอร์ก ซิตี้ ประกาศให้ห้องน้ำแบบเดี่ยวทุกแห่งต้องเป็นห้องน้ำที่ไม่มีการแบ่งแยกเพศสภาพซึ่งถือเป็นการคุ้มครองกลุ่มคนข้ามเพศ (transgender) ในขณะที่รัฐเวอร์จิเนียมีความเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามคือการออกกฎหมายสั่งปรับทางแพ่งต่อผู้ที่ใช้ห้องน้ำไม่ตรงกับเพศกำเนิดของตนเมื่อไม่นานมานี้ผู้อำนวยการแผนกงานธุรการของรัฐเวอร์จิเนียออกกฎให้โรงเรียนในรัฐทุกโรงเรียนนำนโยบายการกำหนดแบ่งแยกเพศสภาพให้ชัดเจนในทุกอาคารกับห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือห้องอาบน้ำ โดยการแบ่งแยกเพศสภาพดังกล่าวกำหนดจากปัจจัยทางกายภาพให้ตรงตามแต่ละเพศนั้นๆ อย่างเดียว โดยผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้แม้ว่าจะเป็นนักเรียนก็ตามจะถูกปรับเป็นเงิน 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 1,800 บาท)

ถึงแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะให้พื้นที่กับคนข้ามเพศซึ่งหมายถึงคนที่แต่งกายหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพศอื่นที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของตัวเองถ้าหากพวกเขาเรียกร้องขอใช้ห้องน้ำเดี่ยวหรือห้องน้ำรวมที่ไม่แยกเพศ แต่ก็กลายเป็นประเด็นว่าการที่คนข้ามเพศต้องเป็นฝ่ายขอใช้ห้องน้ำหมายความว่าจะเป็นการบังคับให้พวกเขาต้องเปิดเผยตัวเอง โดยที่แคลร์ กาสตานากา ผู้อำนวยการบริหารของสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันสาขาเวอร์จิเนียมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ทางการรัฐเวอร์จิเนียออกกฎหมายในเชิงแบ่งแยกผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาพเช่นนี้ ซึงถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนและหลักการรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ

ในทางตรงกันข้ามนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กซิตี้ บิล เดอ บลาซิโอ ประกาศว่าทางการเมืองนิวยอร์กซิตี้ได้ตีความกฎหมายสิทธิพลเมืองฉบับปี 2545 ใหม่ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มคนข้ามเพศด้วย หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการระบุให้ห้องน้ำเดี่ยวทุกห้องต้องถูกระบุให้เป็นห้องน้ำที่เป็นกลางทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะ (gender neutral) ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีหลายเมืองทำมาก่อนแล้ว

- พื้นที่โฆษณา -
พวกเขาตีความกฎหมายสิทธิพลเมืองปี 2545 ว่าการปฏิเสธไม่ให้คนข้ามเพศเข้าถึงห้องน้ำ ห้องแต่งตัว หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย รวมถึงระบุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้านาย หรือเจ้าของที่ดิน ต้องเรียกสรรพนามและชื่อของบุคคลนั้นๆ ตามที่เขาเลือกจะให้เรียกไม่ว่าตัวตนของเขาจะเป็นเพศไหนหรือชื่อจริงอะไรก็ตาม

เอกสารของทางการระบุว่ากฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีการสร้างห้องน้ำใหม่เพื่อการนี้แต่ผู้ใดก็ตามที่มีห้องน้ำเดี่ยวไว้ในอาคารควรจะระบุให้ชัดเจนว่าห้องน้ำนั้นๆ สามารถใช้ได้สำหรับทุกเพศ โดยไม่จำกัดว่าจะมีรูปลักษณ์ทางกายภาพหรือการนิยามเพศของตัวเองแบบใด

การต่อสู้เรียกร้องให้มีห้องน้ำที่เป็นกลางทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะนั้นเกิดขึ้นในสหรัฐฯ มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของกลุ่มคนข้ามเพศมาก พวกเขาได้รัชัยชนะหลายครั้งในปี 2558 ที่ผ่านมาตั้งแต่การที่ทำเนียบขาวสร้างห้องน้ำที่เป็นกลางทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะขึ้นเป็นแห่งแรก ชัยชนะของนิโคล เมนส์ หญิงข้ามเพศที่ต่อสู้ทางกฎหมายกับเขตการศึกษาของเธอ แต่ก็มีความล้าหลังเกิดขึ้นในรัฐเคนทักกีที่มีการบังคับให้ต้องใช้ห้องน้ำตามเพศกำเนิดเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับรัฐเวอร์จิเนียเมื่อไม่นานมานี้

ที่มา: Serichon
Google Plus
- Advertisement -