- Advertisement -
loading...

ฟังชัดๆ!! คนไทยหิ้วถุงกระสอบสายรุ้งไปต่างประเทศละเมิดลิขสิทธิ์มั๊ย? เพราะใช้มาก่อน!!


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีการแสดงแฟชั่นในงาน Paris Fashion Week Fall 2016 ที่แบรนด์จากสเปน Balenciaga ได้เปิดตัวกระเป๋าคอลเล็กชั่นใหม่ในงานดังกล่าวด้วย เป็นกระเป๋าใบใหญ่มีหลายสีสัน คล้ายกับถุงกระสอบสายรุ้งของพ่อค้าแม่ค้าไทยว่า บรรดาพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถใช้ถุงสายรุ้งกันต่อไปได้ สามารถถือใช้บรรจุของไปต่างประเทศได้ตามเดิม ไม่ได้ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด (อ่านข่าว : อึ้งไปเลย!! เปิดความลับที่มา ของกระเป๋าแบรนด์ดัง "Balenciaga" ที่เหมือนกับถุงกระสอบของไทยยังไงยังงั้น!! (ชมภาพ))เนื่องจากถุงสายรุ้งของไทยไม่ได้ทำเลียนแบบกระเป๋าดังกล่าว และรูปร่าง รูปทรง วัสดุที่ใช้ทำก็แตกต่างกัน เพียงแต่มองผิวเผินก็อาจจะคล้ายกันบ้าง หลักการของการละเมิดลิขสิทธิ์ คือจงใจทำเลียนแบบสินค้า ทำให้เหมือนของต้นฉบับทั้งเลียนแบบวัสดุ รูปทรง และติดเครื่องหมายการค้าด้วย เมื่อมองด้วยตาเปล่าจนทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่าเป็นของอย่างเดียวกัน


นอกจากนี้ ถุงสายรุ้งที่ใช้และขายกันในไทยมีมานานและใช้มาก่อนการเปิดตัวกระเป๋าดังกล่าว อีกทั้งไม่ได้มีใช้กันเพียงในประเทศไทยเท่านั้น ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่างก็ใช้กันให้เห็นอยู่ทั่วไป ดังนั้น เรื่องการฟ้องร้องด้านลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตกระเป๋าไม่น่าจะฟ้องร้องได้
ที่มา: Matichon
Google Plus
- Advertisement -