- Advertisement -
loading...

ภัยเงียบ! โจรตู้ ATM เหนือชั้นขึ้นทุกวัน เผลอไปกดเข้า...ความซวยมาเยือนแน่ๆ

เรียกว่าเป็นภัยเงียบที่ ผู้ใช้บริการตู้ ATM อย่างเราๆ ต้องระมัดระวังกันให้ดี เพราะพวกมิจฉาชีพสมัยนี้เล่นทำหน้ากากมาคร­อบตู้ ATM เอไว้อีกชั้นเพื่อหลอกสแกนรหัสกดบัตรของผู­้ที่มาใช้ ถ้าไม่ดูให้ดีหายนะอาจจะมาเยือนบัญชีของคุ­ณก็เป็นได้
Google Plus
- Advertisement -