- Advertisement -
loading...

ชัดเจนนะ!! ประกาศห้ามพระปลุกเสก "ตุ๊กตาลูกเทพ" ไม่เชื่อเจอแบบนี้แน่!!


โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีมีพระสงฆ์บางรูป บางจังหวัด ปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพว่า ขณะนี้มีการแจ้งข้อมูลมายัง พศ. บ้างแล้ว อย่างกรณีของวัดบัวขวัญ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีได้เข้าไปตรวจสอบและตักเตือนพระวินัย ฐิตปัญโญ แล้ว โดยพระวินัยชี้แจงมาว่า เรื่องดังกล่าวพูดยากเหมือนกัน เพราะรถยนต์ญาติโยมยังนำมาให้พระเจิม เพื่อเป็นที่พึ่งพา และเมื่อมาถึงตุ๊กตาเทพ เมื่อญาติโยมอยากนำตุ๊กตาเมพให้พระเจิม ก็ไม่อยากขัดศรัทธาญาติโยมได้ จึงได้ทำการเจิมให้ โดยไม่ได้มุ่งพุทธพาณิชย์ รวมทั้งพระวินัยก็ได้สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ให้หลงงมงายเข้าไปด้วย


เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้เน้นย้ำว่า จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดหากมีการทำอะไรที่มากเกินไปก็จะสั่งให้ยุติการกระทำดังกล่าวทันที ส่วนที่พระวินัยทำยังเป็นเพียงให้กำลังใจญาติโยมเท่านั้น มีประกาศคณะสงฆ์ เรื่องห้ามภิกษุ สามเณร เรียกเงินค่าเวทมนตร์ และห้ามทดลองของขลัง 2495 ซึ่งประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยปรากฎว่า มีภิกษุบางรูปเห็นแก่อามิสมุ่งลาภสักการะ ตั้งตนเป็นอาจารย์ปลุกเสกลงเลขยันต์ที่ศรีษะบ้าง หน้าผากบ้าง สอนเวทมนตร์เพื่อแคล้วคลาดศัตราวุธบ้าง โดยเรียกเงินจากผู้มาขอให้ปลุกเสกบ้าง เป็นการผิดสมณวิสัยจัดเข้าในอาชีววิบัตมีโทษทางพระวินัย เสื่อมความเชื่อ ความเลื่อมใสของพระพุทธศาสนิกชน ไม่ใช่ข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ตรงข้ามกลับเป็นที่ตำหนิของสาธุชน เพราะไม่ทนต่อการพิสูจน์ เป็นช่องทางให้พาลชนช่วยโฆษณาชวนให้คนหลงเชื่อ เพื่อทำทุจริตโดยแอบอ้างยึดเอาเป็นอาชีพอันมิชอบ เป็นความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์และพระศาสนา

ถ้าภิกษุรูปใดประพฤติล่วงละเมิดเมื่อพิจารณาได้ความจริงให้เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะในท้องที่ที่เกิดอธิกรณ์ลงโทษให้สึกเสียแล้วรายงานตามลำดับ ซึ่ง พศ.ได้มีการเวียนประกาศข้อกฎหมายให้แก่พระสังฆาธิการทั่วประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ์


ที่มา: Teenee
Google Plus
- Advertisement -