- Advertisement -
loading...

เมื่อจีนจะสร้างถนนใหม่ แต่กลับมีอาคารหลังหนึ่งไม่ยอมรื้อถอนออกไป และนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจีนทำ!!


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภาพถ่ายถนนไฮเวย์สายหนึ่งของเมืองหังโจว มณฑลเจ้อเจียงได้รับความสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์จีน เนื่องจากถนนไฮเวย์สายนี้มีแผนงานก่อสร้างเป็นเส้นตรง แต่เพราะมีตึกอาคารหลังหนึ่งไม่ถูกรื้อถอนออกไปให้เรียบร้อย ทำให้ถนนไฮเวย์สายนี้ต้องสร้างโค้งอ้อมตัวอาคารดังกล่าว เหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษ “C” ดังนั้น อาคารดังกล่าวนี้จึงถูกยกให้เป็น “บ้านตะปู” ที่ดื้อที่สุดของจีน

คำว่า “บ้านตะปู” ในภาษาจีนหมายความถึงอาคารหรือที่พักอาศัยหลังที่่อยู่กลางถนนหรือในสถานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างใหญ่ ทั้ง ๆ ที่ควรถูกรื้อถอนออกไป แต่ด้วยเหตุบางอย่างทำให้ยังคงปักหลักอยู่ในที่เดิม เหมือนตะปูที่ถูกตอกเข้าไปในไม้แล้วยากจะดึงให้หลุดออกมาที่มา: เฟซบุ๊ก China Xinhua News
Google Plus
- Advertisement -