- Advertisement -
loading...

ไม่น่าเชื่อ!! พบบ่อน้ำร้างถูกปิดตายมานานกว่า 30 ปี กลับพบว่ามันยังมีชีวิตอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้


เรื่องราวชวนพิศวงนี้เกิดขึ้นภายในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศจีน โดยชาวบ้านได้พบเจ้าเต่าสองตัวอยู่ในบ่อน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอ่างล้างหน้าเสียอีก ทั้งๆ ที่ปากบ่อน้ำแห่งนี้ได้ถูกปิดตายมานานกว่า 30 ปีแล้วและเพิ่งจะถูกเปิดออกในวันนั้นเอง

โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสถาบันชีววิทยาของจีนได้เข้าทำการตรวจประเมินเจ้าเต่าทั้งสองตัวนี้ เป็นเต่าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า เต่าสแนปปิ้ง (Chelydra serpentina) เป็นสายพันธุ์ต่างถิ่น


โดยผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่า สาเหตุที่พบเต่าในบ่อน้ำแห่งนี้นั้นมีความเป็นไปได้สองอย่าง คือ ด้านล่างของบ่อน้ำแห่งนี้อาจจะมีช่องอยู่ทำให้เต่าปีนเข้ามาตามกระแสน้ำ เนื่องจากด้านข้างบริเวณนั้นมีแม่น้ำ หรืออีกอย่างคืออาจมีคนนำเต่ามาปล่อยไว้ที่นี่นานแล้ว แล้วพวกมันก็เติบโตและอาศัยอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันที่ถูกพบเข้า


อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ก็เป็นที่น่าสงสัยว่า เจ้าเต่ากินอะไรเป็นอาหารในช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา!!?? ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุป

ที่มา: Teenee
Google Plus
- Advertisement -