- Advertisement -
loading...

ตำนาน "ยากูซ่า มาเฟียแห่งแดนอาทิตย์อุทัย" ต้นกำเนิดความโหดของญี่ปุ่น (ชมคลิป)

ยากูซ่าหรือที่เรียกกันว่า “gokudo” นั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณในประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันนี้ ยากูซ่าเป็นปรากฎการณ์ของกลุ่มอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สื่อตะวันตกนั้นในบางครั้งเรียกกลุ่มนี้ว่า “มาเฟียญี่ปุ่น”

Google Plus
- Advertisement -