- Advertisement -
loading...

ไม่ลองไม่ได้แล้ว!! สอนสูตร "เพาะเห็ดฟางในตะกร้า" แนวใหม่ ลงทุนน้อยแต่กำไรอื้อ!!

มีแต่ฟางข้าว เพาะเห็ดได้ไหม ?

...ขอตอบเลยว่าได้


อุปกรณ์ที่ใช้
     1. น้ำ 100 กก.
     2. แป้งข้าวเหนียว 1 กก.
     3. อีเอ็ม 1 แก้ว (250 ซีซี)


ขั้นตอนก็มีดังนี้

      1. ละลายแป้งข้าวเหนียวและอีเอ็มในน้ำ

      2. นำฟางไปแช่จนอิ่มน้ำ 1 ชม.


     3. นำมาอัดลงตะกร้าสลับฟางกับเชื้อเห็ด ให้ครบ 3 ชั้น ชั้นที่ 3 ให้โรยเชื้อเห็ดเต็มหน้าตะกร้า
     4. เอาฟางมาวางปิดเชื้อเห็ดอีกทีให้พอดีกับขอบตะกร้าด้านบน โดยแต่งฟางเสมอขอบตะกร้า
     5. เชื้อเห็ดฟาง 1 ก้อน สามารถปลูกเห็ดได้ 2 ตะกร้า


     6. เสร็จแล้ว ครอบด้วยสุ่มไก่ หรืออะไรก็ได้ที่สามารถนำมาครอบตะกร้าได้


     7. สามารถทำจากไม้ไผ่ได้ครับเอาไม้ไผ่ตั้งเป็นสี่มุมก็ได้ คลุมด้วยพลาสติก ปิดด้วยแสลนหรือผ้า ทิ้งไว้ 3 คืน
     8. เช้าวันที่ 4 เปิดรูระบายตรงวงกลมด้านบนพอ นาน15-20 นาทีก็ได้ แล้วคลุมด้วยแสลน หรือผ้าอย่างเดิม


     9. รอ 6 คืนเห็ดเริ่มออกดอกแล้วครับ(ตั้งแต่ปลูกเสร็จไม่ต้องรดน้ำซ้ำอีกเพราะจะทำให้เห็ดฝ่อง่ายมาก

พอเป็นแนวทาง ที่จะพัฒนาต่อไปได้ คือ ใช้เปลือกถั่วเหลืองแทนฟาง ส่วนอาหารเสริม ได้แก่ เศษฝ้าย หรือไส้นุ่น เชื้อเห็ดฟาง 1 ก้อนเพาะได้ 2 ตะกร้า ค่าเฉลี่ยตะกร้าละ 1 กก.

ขั้นตอนก็มีดังนี้

      1. ละลายแป้งข้าวเหนียวและอีเอ็มในน้ำ

      2. นำฟางไปแช่จนอิ่มน้ำ 1 ชม.


     3. นำมาอัดลงตะกร้าสลับฟางกับเชื้อเห็ด ให้ครบ 3 ชั้น ชั้นที่ 3 ให้โรยเชื้อเห็ดเต็มหน้าตะกร้า
     4. เอาฟางมาวางปิดเชื้อเห็ดอีกทีให้พอดีกับขอบตะกร้าด้านบน โดยแต่งฟางเสมอขอบตะกร้า
     5. เชื้อเห็ดฟาง 1 ก้อน สามารถปลูกเห็ดได้ 2 ตะกร้า


     6. เสร็จแล้ว ครอบด้วยสุ่มไก่ หรืออะไรก็ได้ที่สามารถนำมาครอบตะกร้าได้


     7. สามารถทำจากไม้ไผ่ได้ครับเอาไม้ไผ่ตั้งเป็นสี่มุมก็ได้ คลุมด้วยพลาสติก ปิดด้วยแสลนหรือผ้า ทิ้งไว้ 3 คืน
     8. เช้าวันที่ 4 เปิดรูระบายตรงวงกลมด้านบนพอ นาน15-20 นาทีก็ได้ แล้วคลุมด้วยแสลน หรือผ้าอย่างเดิม


     9. รอ 6 คืนเห็ดเริ่มออกดอกแล้วครับ(ตั้งแต่ปลูกเสร็จไม่ต้องรดน้ำซ้ำอีกเพราะจะทำให้เห็ดฝ่อง่ายมาก

พอเป็นแนวทาง ที่จะพัฒนาต่อไปได้ คือ ใช้เปลือกถั่วเหลืองแทนฟาง ส่วนอาหารเสริม ได้แก่ เศษฝ้าย หรือไส้นุ่น เชื้อเห็ดฟาง 1 ก้อนเพาะได้ 2 ตะกร้า ค่าเฉลี่ยตะกร้าละ 1 กก.

ที่มา: เฟซบุ๊คเพจ ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร
Google Plus
- Advertisement -