- Advertisement -
loading...

ด่วน!! แถลงการณ์ฉบับที่ 2 "ปอ ทฤษฎี" กับอาการล่าสุดวันนี้ ทำเอาแฟนคลับใจหาย


แถลงการณ์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง ชี้แจงอาการป่วยของ นายทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ฉบับที่ 2

ความคืบหน้าอาการป่วยของนายทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ)
คณะแพทย์ขอแจ้งอาการป่วย นายทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ดังนี้


           อาการโดยทั่วไปสามารถควบคุมอาการเลือดออกได้ แต่ยังต้องได้รับเลือด และส่วนประกอบของเลือดอยู่เป็นระยะ ส่วนภาวะไตวายเฉียบพลันยังคงที่ และยังต้องใช้เครื่องฟอกไตอยู่อย่างต่อเนื่อง

          ในช่วงบ่ายของวันนี้ ผู้ป่วยยังคงมีความดันโลหิตต่ำเป็นระยะๆ ซึ่งต้องใช้ยากระตุ้นความดันโลหิตขนาดสูง และมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ จำเป็นต้องใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (Extracorporeal Membrane Oxygenator: ECMO)

          ในขณะนี้ ผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และยังต้องได้รับการเฝ้าระวังใน CCU อย่างต่อเนื่อง


โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เวลา 16.20 น.

Google Plus
- Advertisement -